Skal spørre 20 000 ungdommer i Buskerud hvordan de har det

Hvordan er det å være ung i Buskerud? De neste ukene skal over 20 000 elever i fylket delta i undersøkelsen Ung i Buskerud.

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag.

- I år utvider vi undersøkelsen, og for første gang har vi med elever i videregående opplæring.

Randi Haldorsen, fagleder folkehelse i Buskerud fylkeskommune

Spørsmålene dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Haldorsen forklarer at over 20 000 av fylkets ungdoms- og videregåendeelever deltar i undersøkelsen.

- Alle kommunene deltar, bortsett fra ungdomsskolene i Drammen som gjennomførte undersøkelsen i fjor. De skal ikke være med i år, men elever som går på videregående i Drammen skal delta, sier Haldorsen.

Randi Haldorsen Ungdata

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt.

Undersøkelsen foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

- Jo flere som svarer, desto høyere og klarere vil tallene rope.

Live Bendiksby, Ungdommens fylkesting i Buskerud

Et kartleggingsverktøy

- Målet er å skaffe kunnskap om ungdoms oppvekst lokalt, og gi grunnlag for kommunalt og fylkeskommunalt plan - og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeide overfor ungdom, fortsetter Haldorsen i fylkeskommunen.

Ifølge folkehelselovens §5 og §21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år som et partnerskap. Partnere er  kommunene, KoRus-Sør og Buskerud fylkeskommune.

Undersøkelsen gjennomføres i uke 10 - 13 og svarene vil være klare i løpet av mai. 


Publisert 2. mars 2017, oppdatert 2. mars 2017.