Skolesatsing i Modum kan bli modell for fremtidens Europa

Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF vil bli tildelt over 30 millioner kroner fra EU - skal få flere europeiske barn til å trives bedre på skolen, lære mer og gjennomføre skolegangen.

Skolesatsingen i Modum er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

Det var nesten 150 søknader fra de aller beste miljøene i Europa.

- Det er utrolig motiverende at vårt prosjekt ble plukket ut i konkurranse med så mange andre.

Kjølv Eidhammer, undervisningssjef i Modum kommune

Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF vil bli tildelt 32 millioner kroner fra EU for å utvikle en metode som gjøre at flere barn:

  • trives bedre på skolen
  • lærer mer
  • fullfører skolegangen
  • rustes bedre til å tåle motstand senere i livet

- Det er viktig at vi har venner og gode lærere! mener 6. klassingene Linus Alexander Hobbelstad Anderson (11), Anette Bjartnes Bråthen (11) og Haakon Aamodt Finsrud (11) ved Sysle skole i Modum.

De tre 11-åringene går på en liten barneskole med tilsammen 157 elever. Nå blir de sammen med andre Modum-barn en del at et større europeisk skoleprosjekt.

- Vi er nok like de andre barna i Europa, det er bare språket som er forskjellig.

Linus Alexander Hobbelstad Anderson (11), Anette Bjartnes Bråthen (11) og Haakon Aamodt Finsrud (11)

Europa kart EU

- Som ordfører er jeg kjempestolt over at «lille» Modum setter sitt fotavtrykk på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, på denne måten, sier ordfører Ståle Versland.

Følger elever i tre land

De andre samarbeidspartnerne i prosjektet er Poznan University of Physical Education i Polen, University of Cordoba i Spania og EUREGHA (Europeisk nettverk for lokale og regionale helsemyndigheter).

- Vi håper vi får ny kunnskap slik at vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre skole.

Anne Marit Ingvoldstad, rektor Sysle skole

- Dette blir spennende å samarbeide med andre land i Europa! Det er ulik skolekultur i Norge, Polen og Spania, men kanskje har de noe å lære oss og vi noe å lære dem, sier rektoren.  

Prosjektet skal ledes av SINTEF og følge elever og lærere i grunnskolen i Modum, skolebarn i Polen og i Spania over fire år.

- Vi vil gjennomføre intervjuer, spørreundersøkelser og kartlegginger.

Stine Hellum Braathen, SINTEF

Skolesatsing Modum SINTEF
Forsker Stine Hellum Braathen i SINTEF under presentasjonen av skolesatsingen på Sysle skole i Modum torsdag formiddag.

Formålet er å utvikle en metode ved hjelp av ledende kunnskap, og innspill fra barn og unge, lærere, skoleledere og skoleeiere. Dette skal tas i bruk på flere skoler og testes.

Gjennom systematisk arbeid skal metoden bli en del av skolens pedagogiske praksis.

- Forskning viser at tidlig innsats må til for å lykkes i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver  i fylkeskommunen

Derfor er barneskolenivået valgt som innsatsområdet, sier folkehelserådgiver Åse Marit Hovden i fylkeskommunen.

- Økt skolemestring

- Gjennom å skape gode relasjoner mellom elevene, og lærer elev, samt fokusere på sosial og emosjonell kompetanse og ferdigheter, kan det skapes varig evne til å takle hverdagens utfordringer og økt skolemestring, sier folkehelserådgiveren.

- Dette vil kunne gi økt mental velvære og trivsel, bedre elevenes skolemestring, samt på sikt øke gjennomføring i videregående opplæring og deltagelse i arbeidslivet, sier hun.

Buskerud fylkeskommune og Modum kommune har lenge samarbeidet om folkehelse, gjennom flere prosjekter og konkrete tiltak.


Fra venstre Kristian Thowsen, utviklingssjef i fylkeskommunen, Roger Ryberg, fylkesordfører, Stine Hellum Braathen, forskningsleder SINTEF, Ståle Versland, ordfører Modum kommune, Åse Marit Hovden, rådgiver folkehelse i fylkeskommunen, Kjetil Gulsrud Lundemoen, rådgiver undervisningsetaten i Modum kommune, Kjølv Eidhammer, undervisningssjef Modum kommune, Trond Myrland, internasjonal rådgiver i fylkeskommunen,  Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune og Anne Marit Ingvoldstad, rektor Sysle skole.

En modell for fremtidens Europa

- Vi kjenner godt til utfordringsbildet i Norge og vet at det også er skoleutfordringer i Europa. Vi i fylkeskommunen har stor tro på at prosjektet i Modum kan bli en modell for fremtidens Europa, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Prosjektet som nå settes i gang skal kunne tas i bruk i flere kommuner, og til regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

- Vi vet at barn og unge i Europa har de samme utfordringene som våre.

Roger Ryberg, fylkesordfører

- For fylkeskommunen er dette prosjektet viktig for å vise at det er mulig å få gjennomslag for prosjektideer uavhengig v størrelse på kommune eller region, så lenge ideen er GOD nok, poengterer fylkesordføreren.

Ryberg er leder av Østlandssamarbeidet og har representert fylkene på Østlandet i ulike fora i Europa.

- Fylkeskommunen har kjennskap og nettverk til muligheter i Europa, og vi har kanaler til strategiske nettverk og personer i EU systemet i Brussel og i andre europeiske land. Dette har vi gjennom internasjonale politiske nettverk, organisasjoner og fora, forklarer Ryberg.

- Jeg håper og tror at kommende generasjoner vil høste nytte av arbeidet som nå skal gjøres, altså med grunnlag i Modum. Det er dette det handler om, sier ordfører Ståle Versland i Modum kommune.

- Alle er opptatt av at barna er vår fremtid, derfor har jeg stor tro på at å jobbe sammen over landegrensene slik vi nå gjør vil gi gode resultater, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 14. september 2017, oppdatert 15. september 2017.