Slik er det å være ung i Buskerud

Ungdom i Buskerud trives på skolen og er aktive i fritiden, viser ny undersøkelse. De har det bra i nærmiljøet og med venner, familie og foreldre.

Over 15 000 ungdommer i Buskerud har i vår deltatt i en stor ungdomsundersøkelse - Ung i Buskerud 2017.

Her kan du lese Ungdata-rapporten for videregående skoler i Buskerud 2017

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag.

Ungdommene har svart på spørsmål om ulike sider ved sin livssituasjon og livsstil.

Dette handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.

- Når det gjelder elever i videregående skole i Buskerud, så gir undersøkelsen et godt innblikk i hvordan det er å være ung i dag, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i fylket, og det er første gang man gjennomfører en så omfattende undersøkelse på alle trinnene i videgående skole.

6 700 elever i videregående skole (74 %) i Buskerud har svart på undersøkelsen:

  • De fleste elevene i videregående har det bra
  • De trives på skolen og er aktive i fritiden
  • De har det bra i nærmiljøet og med venner, familie og foreldre
  • 95 % tror de vil fullføre videregående opplæring
  • De har tro på framtida og er fornøyd med livet sitt

Ungdata trives på skolen

- Det er veldig flott å se at så mange har deltatt, og det er svært gledelig at hele 95 % sier de vil gjennomføre videregående.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef  i Buskerud fylkeskommune

Undersøkelsen viser at ni av ti elever trives på skolen, de fleste har venner og et godt nærmiljø.

- Skolen skal være et sted der elever kan være seg selv, og kjenne seg trygge og inkluderte.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanning

Men, det er også utfordringer med å være ung i dag.

- Ungdommene opplever stress, og vi ser spesielt at mange jenter opplever hverdagen sin som stressende, sier Atterås.

- Det er også bekymringsfullt at 10 prosent av unge gutter mangler fortrolige venner, fortsetter utdanningssjefen.

- Gode venner er en viktig forutsetning for en god ungdomstid.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

Ungdata seksuell trakasering

- Vi ser også at mange jenter i videregående sier det er blitt utsatt for seksuell trakassering, og det er helt uakseptabelt, fortsetter fylkesutdanningssjefen.

Over 20 prosent av jentene i videregående skole opplever å ha blitt kalt negative ord som spiller på kjønn eller seksualitet.

- Grensen for hva som er akseptabel adferd er utflytende for mange, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg.

- En del russesanger har et innhold som alminneliggjør tafsing på jenter.

Bodil J. Houg, mobbeombudet i Buskerud

- Det er ingen ting som virker så sterk som når ungdommer setter grenser for hverandre, mener ombudet.

Mye fritid foran skjermen

Hjemmet er en viktig arena for unge i videregående skole. De er mye sammen med foreldrene sine, men mye tid går også med til ulike skjermaktiviteter.

Ungdata sosiale medier

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år som et partnerskap. Partnere er kommuneneKoRus-Sør og Buskerud fylkeskommune.


Publisert 12. mai 2017, oppdatert 15. mai 2017.