Slik tar du opp fag fra videregående

- I fjor vår hadde vi 4 500 privatisteksamener, og vi regner med like mange i år, sier Anne Hurum, leder for eksamensavdelingen i fylkeskommunen.

1. februar er fristen for å melde seg opp til privatisteksamen for vårsemesteret.

 Det er Buskerud fylkeskommune som administrerer eksamen for privatister.

 - Vi ser at mange ønsker å forbedre karakteren fra videregående.

Anne Hurum, leder for eksamensavdelingen i fylkeskommunen

Det arrangeres privatisteksamen 2 ganger i året. Frist for oppmelding og betaling av privatistavgift er:

  • 1. februar for vårsemesteret
  • 15. september for høstsemesteret

Slik melder du deg opp til privatisteksamen vår 2018

All oppmelding skjer elektronisk via www.privatistweb.no (velg Buskerud). Betaling skjer med kort og eksamensavgiften må betales samtidig med oppmelding.

 - I fjor vår hadde vi 4500 privatisteksamener, og vi regner med like mange i år, sier Anne Hurum.

Hurum sier det er tre hovedkategorier blant dem som melder seg opp:

  • de som vil forbedre en karakter i et fag som de har tatt på videregående
  • unge voksne som av en eller annen grunn ikke har tatt alle fagene
  • voksne med arbeidspraksis som ønsker å ta fagbrev (praksiskandidater)

- De største gruppene er de som vil forbedre karakterer og praksiskandidatene, forklarer hun.

- Særlig den siste gruppa har økt betraktelig, sier Hurum.

Eksamensperioden om våren er april – juni, om høsten november – desember.

Nærmere informasjon om dato for faget man tar får man på www.privatistweb.no når man har meldt seg opp til eksamen. 

- Hjemmesiden vår www.bfk.no inneholder mye informasjon. Ta ellers kontakt med oppmeldingsskolen ved spørsmål, avslutter Anne Hurum.


Publisert 10. januar 2018, oppdatert 10. januar 2018.