Søking til videregående opplæring høsten 2017

Buskerud fylkeskommune har mottatt 10 416 søknader om skoleplass og 1 251 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2017 - 2018.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 1. mars.

Det er 9 647 søkere til 9 470 skoleplasser i de offentlige videregående skolene i Buskerud. Av disse har 8 844 en lovbestemt rett til opplæring.

Dette er en økning på ca 50 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

665 søker via vigo.no til private skoler i Buskerud.

Det er 1251 primærsøkere til opplæring i bedrift i Buskerud. Dette er omtrent som på samme tidspunkt i 2016.

Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Noen søknader er ennå ikke registrert. I tillegg vil vi motta nye søknader, vi får søknader fra andre fylker, noen har grunner for å endre søknaden sin og søknadene skal kvalitetssikres.

Tallene gir likevel en indikasjon på søkernes prioritering for neste skoleår.

Søking til skoleplass

Det er en økning på ca 40 søkere til Vg1 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er relativt stabile søkertall til Vg1 (det første året) i de fleste utdanningsprogrammene.

Det er en økning i søkertall til Bygg- og anleggsteknikk og Studiespesialisering.

Det er en nedgang i søking til Design og håndverk og Idrettsfag.

Oversøking

Det er flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Elektrofag og Idrettsfag.
Til Vg2 er det oversøking til Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag og IKT-servicefag.

Inntak til skole

Endelig dimensjonering av skoletilbudet for neste skoleår (det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) vil bli vedtatt av hovedutvalg for utdanningssektoren i april.
Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte på egen side på nettet.

Formidling til bedrift

Det er 1251 primærsøkere til opplæring i bedrift. 1177 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve. Dette er 82 flere enn i 2016. 7 har søkt formidling til læreplass rett fra ungdomskolen eller Vg1 med ønske om full opplæring i bedrift.

  • Det er søkere til 106 ulike lærefag. De tre mest søkte lærefagene er Helsearbeiderfaget (138), Elektrikerfaget (113) og Tømrerfaget (80).
  • Det er størst økning i antallet søkere innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Kokkfaget, Ambulansefaget, Polymerkomposittfaget og Betongfaget.
  • Det er størst nedgang i antall søkere innen Helsearbeiderfaget, Industrimekanikerfaget og rørleggerfaget.

På søknadstidspunktet er det 104 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er omtrent som i 2016.

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter 16. mars. Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

74 har søkt formidling til opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er 32 færre enn i 2016.

Det er søkere i alle utdanningsprogram unntatt Medier og kommunikasjon. Det er flest søkere til Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Salgsfaget og Kokkfaget. Disse søknadene behandles individuelt utenom den ordinære formidlingen i samarbeid mellom fagopplæringsseksjonen og avgiverskole.

Kontaktpersoner:

Inntaksleder Tone Kvåle
32 80 86 41/32 80 85 00
tone....@bfk.no

Formidlingsleder Mariann Gustavsen
32 80 87 42/32 80 85 00
mariann.g...@bfk.no 


Publisert 6. mars 2017, oppdatert 6. mars 2017.