Språkkafeer på bibliotekene fremmer integrering

Buskerud fylkesbibliotek har arrangert landets første nasjonale konferanse om språkkafeer.

Tirsdag 19. september kom 130 bibliotekansatte, frivillige og andre interesserte til Union Scene i Drammen for å dele erfaringer og lære av hverandre.

Nasjonalbibliotekets direktør, Aslak Sira Myhre, åpnet med å se biblioteket i et samfunnsperspektiv.

Han minnet om at vi mer enn noen gang trenger uformelle møteplasser, samtidig som de stadig blir færre.

Bibliotekene møter dette behovet, og de går aktivt inn for at folk skal lese, søke kunnskap og få tilgang til informasjon og kultur.

Språkkafeer skaper integrering

Jamie Johnston fra Høgskolen i Oslo og Akershus er den første som tar doktorgrad på språkkafeer i Norge.

Hun presenterte forskningen sin, som viser at språkkafeer bidrar til langt mer enn norskkunnskaper.

Interessante effekter er at både minoritetsspråklige og frivillige deltakere føler seg mer som en del av det flerkulturelle Norge, de får økt kunnskap om andre kulturer enn sin egen, og de får et nytt perspektiv på egen kultur.

Dessuten får de mer tillit til mennesker fra andre kulturer enn sin egen, og mange får nye venner.

Språket berører hjertet og hjernen

For mange av deltakerne på konferansen gjorde det sterkt inntrykk å høre forfatter og skuespiller Veronica Salinas lese fra romanen OG, om en person som kommer til Norge som au pair og skal lære seg norsk.

Med utgangspunkt i egen erfaring, snakket hun om hvordan vi lærer språk både med hjertet og med hjernen. Og at vi er forskjellige i måten vi lærer språk på.

Full sal på Slabberas

Fylkesbiblioteket samler og deler erfaringer

Samtaler rundt kafébord var en viktig del av konferansen. Deltakere fra hele landet bidro med sine erfaringer, og det som kom fram vil bli delt på fylkesbibliotekets nettsider og på et nasjonalt bibliotekmøte på Nasjonalbiblioteket 27. oktober.

Konferansen ble arrangert med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekforening, og i samråd med fylkesbibliotekene i Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Vest-Agder samt organisasjonen Leser søker bok.

Hva er en språkkafé

En språkkafé er ikke et norskkurs, men en arena der man kan praktisere norsk. I prinsippet trenger du ikke mer enn et bord, en gruppeleder og deltakere som ønsker å snakke norsk sammen.

Hva det snakkes om og hvordan det organiseres, varierer fra bibliotek til bibliotek. Samtalen tar ofte utgangspunkt i et tema, en lek eller et spill, slik at alle får prate. Det serveres gjerne kaffe og te.

Språkkafeer i Buskerud

Språkkafeer er blitt et populært tilbud i bibliotek over hele landet, også i Buskerud. Hver uke er det språkkafé på bibliotekene i Hole, Kongsberg, Ringerike, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Røyken.

De er åpne for alle og gratis.


Publisert 19. september 2017, oppdatert 21. september 2017.