Tilstandsrapport 2017: Flere fullfører og består videregående opplæring i Buskerud

- Elevene opplever høy grad av mestring, de får faglige utfordringer og opplever god støtte av lærer, sier Sissel Urke (V).

Den årlige tilstandsrapporten for videregående opplæring ble torsdag ettermiddag behandlet av fylkestinget i Buskerud.

Her kan du lese mer om tilstanden til de videregående skolene

- Hovedinntrykket er at de offentlige videregående skolene i Buskerud er godt drevet, sier Sissel Urke (), leder av hovedutvalget for utdanningsektoren og fylkestingsmedlem.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Urke mener det er høg grad av samsvar mellom politiske målsettinger og det skolene leverer.

Rapporten viser fortsatt framgang i gjennomføring av offentlig videregående skole fem år etter påbegynt opplæring.

- Elevene opplever høy grad av mestring, de får faglige utfordringer og opplever god støtte av lærer

Sissel Urke (V)

Sissel Urke ved Åssiden vgs

Det er opplæringsloven som bestemmer at alle kommuner og fylkeskommuner skal skrive rapport om tilstanden i den delen av grunnopplæringen som de har ansvar for.

Innholdet i rapporten brukes som grunnlag for videre arbeid med kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen sammen med kommunene og arbeidslivet.

- Rapporten er et godt verktøy for kvalitetsmåling og kvalitetsutvikling.

Sissel Urke (V)

- Flere praksiskandidater tar fag/ svenneprøve, men det er en liten nedgang i andelen bestått blant lærlinger, sier Urke.

- Det er lav forekomst av mobbing både blant ellever og lærlinger, og det er svært gledelig, sier hun.

Urke understerker at det er en sammenheng mellom grunnskolepoeng, læringsmiljø, fravær og gjennomføring, noe som medfører at svake inngangsresultat har stor betydning for hvordan det går i videregående skole.

- Det viser at fokuset på samhandling mellom vidaregående opplæring og kommuner på flere nivå er riktig satsing, avslutter Sissel Urke.

Rapporten sendes rutinemessig til samtlige kommuner i Buskerud etter den politiske behandlingen i fylkestinget.


Publisert 27. april 2017, oppdatert 27. april 2017.