Tippemidler til bibliotekutvikling i Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek fikk full uttelling på vårens søknader om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket bevilger 18 millioner til bibliotekene. Buskerud fylkesbibliotek  får:

  • 360 000 kroner til NordPool, et prosjekt som skal gjøre det enklere å dele video- og lydinnhold på bibliotekenes nettsider
  • 120 000 kroner til en nasjonal konferanse om språkkafeer på Union Scene i Drammen 19. september 2017
  • 200 000 kroner til Bruk & Del, et forprosjekt med fokus på innovative løsninger. Prosjektet ledes av Oppland fylkesbibliotek. Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i Innlandet er samarbeidspartnere.

Fylkesbiblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek og hører inn under Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Deling på nett

Buskerud fylkesbibliotek har hatt stor suksess med prosjektet Webløft, som opprinnelig ble startet for å forbedre nettsidene til de 21 folkebibliotekene i fylket.

To år senere forsyner fylkesbiblioteket mer enn 100 norske folkebibliotek med nettsider, og drøyt 50 andre bibliotek har nettsider basert på samme løsning. Denne infrastrukturen gir gode muligheter for å dele kvalitetssikret innhold, både artikler, filmer og lyd.

NordPool bygger videre på Webløft og skal gi innbyggerne i Buskerud tilgang til lyd- og videoinnhold fra en rekke relevante aktører, i første omgang Bergen Offentlige Bibliotek, Stockholm Stadsbibliotek, Helsinki bibliotek, Litteraturhuset i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus samt Nasjonalbiblioteket.

– Målet er et bedre tilbud som imøtekommer behovene til bibliotekbrukerne, uavhengig av hvor de bor, sier Joep Aarts, rådgiver og prosjektleder ved fylkesbiblioteket.

Han minner om at teknologien gjør det mulig å utjevne noen av forskjellene mellom små og store kommuner, ved at tilbudet blir mindre avhengig av kapasiteten til å skape eget innhold ved det enkelte bibliotek.

Konferanse om språkkafeer

Stadig flere bibliotek prioriterer å satse på språkkafé, ofte i samarbeid med frivillige aktører. Tilbudet er svært populært, og det gir gode muligheter til å treffe andre, bygge nettverk og bli bedre til å snakke norsk.

– At språkkafeene er godt besøkt, betyr ikke at det ikke er behov for å øke kompetansen og utveksle ideer og erfaringer bibliotekene imellom, sier Camilla Sørbye, rådgiver og prosjektleder ved fylkesbiblioteket.

Buskerud fylkesbibliotek har derfor tatt initiativ til arrangere en nasjonal konferanse i Drammen høsten 2017.

- Vi ønsker å nå ut til alle interesserte, både bibliotekansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere, gjerne også politikere. Hensikten er å bidra til at enda flere bibliotek etablerer eller videreutvikler språkkafé som et permanent tilbud med høy kvalitet, i samarbeid med lokalsamfunnet.

Buskerud fikk sin første språkkafé på Fjell bibliotek i 2013. Året etter kom tilbudet også på Drammensbiblioteket. Idag kan du delta på språkkafé på bibliotekene i Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike, Hole, Røyken og Modum.

Buskerud fylkesbibliotek vil samarbeide om konferansen med fylkesbibliotekene i Telemark, Vestfold og Østfold samt Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester.

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020

– Nasjonalbibliotekets tildelinger styrker vår innsats på sentrale områder i Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020, sier fylkesbiblioteksjef Trond Minken.

Sammen bidrar NordPool og konferansen om språkkafeer til disse satsingsområdene i strategien:

  • aktiv formidling
  • digitale tjenester
  • læring fra 0 til 100
  • biblioteket som møteplass
  • delingskultur og samarbeid

Hemsedal folkebibliotek er tildelt 100 000 kroner til prosjektet Høgskulebiblioteket 622 moh.


Publisert 28. april 2017, oppdatert 28. april 2017.