Undersøker mulighetene for samlokalisering av en videregående skole med nytt sykehus på Brakerøya

- Det er et kjempepluss at opplæringen kan skje i tett relasjon til sykehuset, sier Sissel Urke (V).

Buskerud fylkeskommune har gjennom året hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF og
Vestre Viken HF om å bygge en skole i tilknytning til det nye sykehuset.

Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019 - 2024, og vil koste 10 milliarder kroner.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Buskerud fylkeskommune har tatt initiativ til å samle sentrale aktører til samarbeid om mulighetene som åpner seg i forbindelse med byggingen av nytt sykehus på Brakerøya.

Tirsdag ettermiddag behandlet utdanningspolitikerne i fylkeskommunen sak om «skole i sykehus - Brakerøya 2024».

Sissel Urke ved Åssiden vgs

- Det vil være et kjempepluss å kunne gi elever opplæring i et relevant og fremtidsrettet arbeidsmiljø.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Både Buskerud fylkeskommune og Vestre Viken HF er enige om at det er en god intensjon å etablere en videregående skole på Brakerøya i tilknytning til nytt sykehus.

«Vestre Viken er i framtiden avhengig av tilgang på personell med riktig kompetanse og riktig sammensetning av kompetansen.»

Vestre Viken om å samarbeide med Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud.

- Vi ønsker å være i forkant når det gjelder utvikling av utdanningene våre. Det er mange spennende muligheter som åpner seg med etablering av et nytt sykehus, ikke minst når det gjelder bruk av ny teknologi, avslutter Sissel Urke.

Hovedutvalget vedtok i møtet tirsdag at fylkesrådmannen arbeider videre med å undersøke mulighetene for samlokalisering av en videregående skole med nytt sykehus på Brakerøya.


Publisert 12. desember 2017, oppdatert 12. desember 2017.