Ungdom fra Buskerud møtte europeisk ungdom til politiske diskusjoner i Tyskland

Timo Nikolaisen fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud er nyvalgt ungdomsrepresentant i BSSSCs styre.

Av Ingjerd Erika Eid Skjerven, Timo Nikolaisen, og Vetle Olsen-Ryum

Denne uka har vi tre fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud vært på BSSSC – youth network i Tyskland.

Vi har bodd og jobbet sammen med andre ungdommer fra Russland, Polen, Tyskland og Finland for å bidra med våre perspektiver på bærekraftsmålene, og den felles kulturarven vi deler rundt Østersjøen.

Det har vært lange dager og lange diskusjoner. Klima, kultur, og verdier er både veldig lett og veldig vanskelig å diskutere på tvers av kulturer. Noe av det vi tok for gitt og trodde at «alle» var enige om, var det overraskende liten forståelse for hos representantene fra de andre landene. Likevel var det lett å finne felles mål vi alle kunne samles om og jobbe for.

Spesielt klima og miljø er noe vi, uansett hvor vi var fra, stod sammen om å mene at er en felles utfordring som bare kan løses på tvers av landegrensene!

Vår Timo fra BUFT, og Martin Rümmelein fra GEF i Schleswig-Holstein, ble valgt til å representere ungdom i BSSSCs styre.

De skal være ungdommenes stemme inn i BSSSCs høyeste organ, og minne de voksne på alt vi har snakket om på denne konferansen. De skal minne dem på de forpliktelsene de har til oss som er ungdom, for å både involvere oss i sine beslutninger, og ta vare på naturressursene på en måte som ikke ødelegger jorda.

- Jeg gleder meg til å kunne være med på å sparke de gamle mennene som pusher femti i riktig retning. De trenger ungdommenes radikale stemme inn i alt de gjør.

Timo Nikolaisen, Ungdommens Fylkesting i Buskerud / Styret i BSSSC

Resultatet fra workshopene la vi fram på den 25te årlige konferansen til BSSSC. Vi fikk snakke masse med den norske ambassadøren i Brüssel, Ingrid Schulerud, og direktøren for europakontoret i Oslo, Jan Edøy.

Vi snakket om erfaringene fra internasjonale utvekslinger, som at likestilling og rettigheter for homofile og transkjønnede ikke er like selvfølgelig i alle europeiske land som i Norge.

Vi visste det egentlig, men det er likevel noe annet å snakke med folk som fortsatt argumenterer for at ikke alle mennesker skal ha like rettigheter, kun basert på hvem de er, eller hvem de blir glade i.

Derfor var det ekstra kult at Ingrid Schulerud vektla verdier og ungdom i sin presentasjon.

Hun sa at når Norge bidrar med midler og ressurser i internasjonale prosjekter, så må vi kreve at de prosjektene også fremmer de verdiene vi syns er viktig. Og så sa hun at alle organisasjoner og bedrifter må jobbe spesielt for å ta med ungdom.

På samme måte som vi etterstreber kjønnsbalanse i organisasjoner og bedrifter, må vi etterstrebe å ha en aldersbalanse der prosjekter utvikles, og beslutninger tas.

- Våre prosjekter og midler skal fremme felleseuropeiske verdier. Disse verdiene må kommuniseres.

Ingrid Schulerud, ambassadør ved Norges ambassade i Brüssel

BUFT i Tyskland med Roger
Fra venstre: Ambassadør Ingrid Schulerud, Ingjerd Erika Eid Skjerven, Fylkesordfører i Buskerud og Styreleder i BSSSC Roger Ryberg, Timo Nikolaisen, og Vetle Olsen-Ryum. Alle ungdommene representerer Ungdommens Fylkesting i Buskerud, og Timo er i tillegg nyvalgt ungdomsrepresentant i BSSSC.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, er styreleder i BSSSC vektla i sin åpningstale at ungdom må og skal ha topprioritet i BSSSC.

Han sa at medvirkning blir spesielt viktig fremover for å utvikle regionen videre, og at det er umulig å nå bærekraftsmålene uten ungdom, eller uten å jobbe internasjonalt. En for alle. Alle for en!

- Å ha med ungdom er viktig dersom vi skal greie å gå fra prat til praksis, og nå får vi med oss alle de ti landene på å involvere ungdom mer i det de gjør. At ambassadøren fulgte opp alt vi snakket om gjorde meg stolt.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og Styreleder i BSSSC


Publisert 22. september 2017, oppdatert 25. september 2017.