Unikt funn av våpengrav fra jernalderen

-Det er unikt at gjenstandene er så godt bevart, og urørt siden de ble lagt ned i graven, sier arkeolog Inger Karlberg i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune ble varslet om det arkeologiske funnet i Kongsberg mandag ettermiddag.

- Det er funnet våpenutstyr fra mannsgrav, mulig vikingtid, og det er funnet av tre metallsøkere, forklarer arkeolog Inger Karlberg i Buskerud fylkeskommune.

- Pål Vardar var sammen med sønnen Eirik og venn, Didrik Dolva Christensen, da de gjorde funnet 20 cm under bakken, fortsetter arkeologen.

Funnområdet brukes i dag som beitemark.

- Så langt er det funnet sverd, pilspiss, spydspiss, to ljåer, hesteskosøn, mulig del av ringnål, en mindre nagle, sier Karlberg.

Arkelogen sier det er for tidlig å fastslå nøyaktig alder på funnet, da nøyere analyser vil avdekke dette.

Karlberg sier de tre har gjort alt riktig når det gjelder å varsle om funn av slike gjenstander.

- Det er viktig at vi får beskjed, slik at funnet kan sikres for ettertiden, avslutter arkeologen.

Les også: Meld fra om arkeologiske funn

Arkelogen sier de nå vil foreta en befaring på funnstedet sammen med Kulturhistorisk museum og eventuelt Riksantikvaren.


Publisert 15. august 2017, oppdatert 18. oktober 2017.