Utbedrer vegstrekninger i Rosenkrantzgata

I uke 19 starter arbeidet med å ruste opp fylkesveg 283 Rosenkrantzgata i Drammen. Hensikten er å gjøre vegen bedre for trafikantene.

I vår og sommer vil Statens vegvesen utbedre de dårligste strekningene i Rosenkrantzgata i Drammen, fra Hamborgstrømtunnelen til Vårveien.

Går alt som planlagt, skal arbeidene være ferdige i slutten av august i år.

Vegvesenet starter først med å flytte kummer og sluk fra kjørebanen og inn til fortauskanten. Etter planen skal disse arbeidene pågå fra uke 19 til uke 25.

Trafikken vil gå i ett felt forbi stedene entreprenøren jobber.

I morgenrushet inn til byen (fra kl. 06.00 til kl. 09.00) og i ettermiddagsrushet ut av byen (fra kl. 14.00 til 19.00) skal imidlertid to felt alltid være åpne.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene.

Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

De tyngste arbeidene i skoleferien

Vegvesenet velger å gjøre de tyngste arbeidene i skoleferien, slik at bilistene skal bli minst mulig berørte av vegarbeidene.

I uke 25 er derfor planen å starte med å skifte ut masser i vegbanen på steder der vegen er dårligst.

Dette er omfattende arbeider der Vegvesenet må grave opp begge feltene. Planen er å starte med feltene ut av byen.

I denne perioden stenger man lengre strekninger av gata, og trafikken vil gå i ett felt i motgående kjørebane. Man må også stenge enkelte sideveger.

Informasjon

Det kommer mer detaljert informasjon om arbeidene som starter i uke 25 senere, både til media og til beboerne i området.

Vegarbeidene blir også varslet med skilt i og utenfor Drammen sentrum.


Publisert 24. april 2017, oppdatert 24. april 2017.