Velger flere hovedveger mellom Øst- og Vestlandet

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) er godt fornøyd med at både riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 52 over Hemsedal er valgt som stamveg.

Mandag ettermiddag presenterte regjeringen en delt løsning når det gjelder hvilken veg som blir den andre hovedvegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet.

  • Rv 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
  • Rv 52 Hemsedal skal være hovedveiforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
  • E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, samt betjene de områdene som den betjener i dag.​

Roger Ryberg ute på Strømsø- Vi er godt fornøyd med at både riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 52 over Hemsedal er valgt som stamveg, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- Begge vegene er viktige som fjelloverganger til Vestlandet, fortsetter han.

- Det er imidlertid helt nødvendig at vegene utvikles til stamveger med god vinterregularitet, og jeg forventer derfor at regjeringen følger opp med midler slik at det blir en realitet, understreker Ryberg.

- Det er først ved utbygging til god standard og vinterregularitet at stamvegvalget får en betydning.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Riksveg 7 vinter

I desember 2015 presenterte samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen E134 som en av to hovedveger mellom øst og vest, men han tok ikke stilling til den andre hovedvegforbindelsen.

Statens vegvesen har på oppdrag fra departementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 og riksveg 52 mellom Gol og Voss.

Les også: Hva er KVU?

Formålet med KVUen var å utrede hvilken av de to fjellovergangene som i tillegg til E134 er best egnet som den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet.

Vegvesenet anbefaler riksveg 52


Publisert 20. mars 2017, oppdatert 21. mars 2017.