Vil ha Politihøgskolen til Ringerike

Flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Ringerike vil ha Politihøgskolen.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, og ordførerne Kjell B. Hansen (Ringerike), Per R. Berger (Hole) og Lars Magnussen (Jevnaker) kjemper sammen med næringslivet på Ringerike om å få Politihøgskolen til Ringerike.

Bakgrunnen er at regjeringen i februar åpnet for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Politihøgskolen er i dag fordelt på fire lokasjoner i Norge. Hovedstudiestedet er sentralt plassert på Majorstua i Oslo.

Rektor på Politihøgskolen har uttrykt en bekymring for at kontakten med særorganer som Kripos,PST og Økokrim svekkes om Politihøgskolen flyttes for langt fra Oslo.

"Det er naturlig å lokalisere Politihøgskolen til Ringeriksregionen. Ringerike har tidligere vært en potensiell kandidat til både treningssenter og beredsskapsenter for politi og politistudenter."

Felles uttalelse om å få Politihøgskolen til Ringerike

Ringeriksregionen vil med sin nærhet til hovedstaden på samme tid ivareta rikspolitikernes ønske om desentralisering av arbeidsplasser og sikre fortsatt tett kontakt mellom Politihøgskolen og særorganene i Oslo, mener de videre i fellesuttalelsen.

Reiseveien er allerede i dag meget kort, og med realisering av Ringeriksbanen vil reisetiden til Oslo være ca 30 minutter, skriver de.

Vil ha Politihøgskolen til Ringerike kart

Ringeriksregionen har en rekke områder som fremstår som aktuelle for etableringen av en ny Politihøgskole:

  • Eggemoen
  • Hvalsmoen
  • Kunnskapspark Ringerike
  • Helgelandsmoen

Arealstatus

Deler av områdene er allerede regulert til offentlig virksomhet. Ytterligere reguleringsplaner er i arbeid.

De tidligere militære områdene i regionen har god infrastruktur som ved eventuell nybygging av Politihøgskolen vil medføre betydelig reduserte investeringskostnader.

Ringeriksregionen har Østlandets høyeste arealberedskap og proaktive kommuner med meget raske planprosesser.


Publisert 9. mars 2017, oppdatert 9. mars 2017.