Vil ha flere trafikksikre kommuner

- Vi ønsker at flere av kommunene i Buskerud forplikter seg til å jobbe for å bli mer trafikksikre.

Trygg Trafikk og Buskerud fylkeskommune samarbeider om å gi kommuner i fylket godkjenning som en såkalt Trafikksikker kommune.

- Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet, forklarer Trygg Trafikks distriktsleder i Buskerud, Anne Marit Jordheim.

- Kommunene får et tryggere lokalmiljø, som igjen fører til bedre omdømme, mindre skader og mer fornøyde innbyggere.

Anne Marit Jordheim, distriktsleder i Trygg Trafikk

Det er utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune.

- Når en kommune oppfyller alle kravene, kan de søke om tittelen Trafikksikker kommune, sier hun.

Systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø

Syklister

Jordheim sier kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet.

- Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker, fortsetter Trygg Trafikks distriktsleder.

I Buskerud er to kommuner godkjent som Trafikksikker kommune, og nå ønsker fylkeskommunen og Trygg Trafikk at flere kommuner jobber får å få kvalitetsstempelet.

- Ål og Rollag kommuner er godkjent, og i løpet av mars blir Hemsedal og Kongsberg godkjent som Trafikksikker kommune, sier Jordheim.

Les også: Godkjent som trafikksikker kommune:- Jeg er utrolig stolt!

- Vi er godt i gang med å nå målet vårt om sju kommuner i løpet av 2017, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Skinnes sier at å være en godkjent kommune teller positivt når de årlige tilskuddene til trafikksikkerhet skal deles ut.

Disse kommunene får penger til trafikksikkerhetstiltak i år.

- Kommunene våre gjør mye trafikksikkerhetsarbeidet, og utmerkelsen Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for det arbeidet de gjør.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner i Norge

Trygge og sikre trafikkløsninger

Buskerud fylkeskommune jobber for å lage trygge og sikre løsninger for både myke og harde trafikanter.

Les også: 150 millioner kroner til trygge skoleveier i Buskerud

Les også: Bygger grønn bygate i Drammen

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket -(vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

I FTU sitter representanter for politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

- Et av viktige tiltakene til FTU er nettopp arbeidet med Trafikksikker kommune. Det at vi i FTU er flere etater og organisasjoner som jobber sammen for trafikksikkerhetsarbeidet, er helt nødvendig for å lykkes, avslutter Gro Solberg, samferdselssjef i fylkeskommunen.


Publisert 13. februar 2017, oppdatert 13. februar 2017.