- Vi går for gull

Sykkelvennlig arbeidsplass: Buskerud fylkeskommune er tildelt sølvmerket av Syklistenes Landsforening.

– Buskerud fylkeskommune har et helhetlig fokus på grønn transport. Og vi har det siste året bygget et sykkelbur utenfor fylkeshuset med plass til totalt 40 sykler i etasjestativ, sier Gro Ekkje, leder for serviceenheten i fylkeskommunen.

Det jobber 244 personer i fylkeshuset i Drammen.

- Målet er at flest mulig ansatte skal sykle, gå eller bruke kollektivtransport til og fra jobb.

Gro Ekkje

Buskerud fylkeskommune er den første fylkeskommunen som har mottatt sølvmerket  - Sykkelvennlig arbeidsplass - av Syklistenes Landsforening.

- Nå går vi for gull, sier Ekkje.

Akerhus og Østfold fylkeskommuner er to andre fylkeskommuner som er sertifisert, og begge har mottatt bronsemerket.

Slik blir du en Sykkelvennlig arbeidsplass

Innendørs parkering

Ved fylkeshuset i Drammen er det anlagt sykkelparkering innendørs, i tillegg til andre fasiliteter som skal gjøre valget av sykkel til jobbreise enklere og mer fristende.

– Sykkelburet er laget i metall, er flyttbart og har tak og vegger. Så her står syklene tørt og trygt. Det er ladestasjoner der, så elsykler kan lades, forklarer hun.

Omtrent vegg i vegg med sykkelburet er det plassert en mekkestasjon. Der kan alle som har noe de må fikse på sykkelen, ordne seg. Ja, til og med den gjengse drammenser kan benytte denne muligheten, for her er det åpent for alle.

«To på sykkel'n»

Reidar Bjurstrøm og Tonje Hyggen
To av fylkeskommunens jobbsyklister er Reidar Bjurstrøm og Tonje Hyggen.

Tonje Hyggen har fire – fem kilometer å sykle én vei fra hjemmet ved Stoppenkollen i nabokommunen Lier, mens Reidar Bjurstrøm kommer motsatt retning fra Krokstadelva i nabokommunen Nedre Eiker.

Eikværing Bjurstrøm har derfor over dobbelt så langt å sykle inn til jobben i Drammen.

– Jeg har kjøpt meg elsykkel fordi jeg ikke orker å dra med tøy, dusje og skifte når jeg bare bruker 15 minutter på å sykle til jobben. Jeg trener mye utenom jobb, så sykling til jobb en dag i uka gir meg frisk luft og en flott start på dagen, sier Hyggen.

Bjurstrøm tråkker til jobb to–tre ganger i uka nå når det er bart på veien.

– Det er trygt og lettvint! Målet er egentlig fire ukentlige sykkelturer til jobb, sier han.

Selv foretrekker han ordinær sykkel for å få litt mer trening til og fra jobb.

Sykkelduoen fra fylkeskommunen har litt forskjellige oppfatning om hva arbeidsgiver kan gjøre for at det skal bli enda mer attraktivt å sykle.

– Sykkelhuset er helt fantastisk, trygt og lettvint. Garderobene fungerer ikke optimalt, det kunne vært en bedre løsning for å tørke våte klær, mener Hyggen.

– Jeg er fornøyd med garderober, tørkemuligheter og dusj. Sykkelavstanden for meg er også akkurat passe, synes Bjurstrøm.

Også låst garasje og parkering under tak

Sykkelhotell
Tørt og trygt inne i sykkelhotellet hos Buskerud fylkeskommune i Drammen. Her setter Mona Thoresen og Svein Helge Nygard fra seg tohjulingene før arbeidsdagen starter.

Litt ovenfor sykkelburet er det også en garasje der større lastesykler kan parkeres. Her er det i tillegg noen stativer med plass til om lag 15 sykler.

– 41,5 prosent av respondentene på en reisevaneundersøkelse knyttet til sertifiseringen svarer at de opplever at sikkerheten ved sykkelparkeringen innendørs er «svært god».

– Utendørs er det også etablert bøylestativer med takoverbygg svært nær hovedinngangen der 11 sykler får plass, sier Ekkje.

Sykler til utlån

Fylkeshuset

Fylkeshuset har tre elsykler og to vanlige sykler til utlån, og de bookes gjennom et eget internsystem på pc-en.

Ikke alle kan sykle til enhver tid, så utover dette har Buskerud fylkeskommune en elbil-pool med fem biler som ansatte disponerer i arbeidstiden. Disse bilene kan også lånes av vanlige borgere etter arbeidstid og i helger.

– Folk som sykler til arbeid etterspør gjerne dusj og garderobe, hvordan er det med disse fasilitetene hos dere?

– Vi har både garderober og dusjanlegg for begge kjønn.Garderobene for kvinner og menn er plassert med en gang mellom seg, og der er det også plassert et tørkeskap nærmest herregarderoben. Vi må nok bare innse at foreløpig er det helt klart flest menn som sykler til jobben her, sier lederen for serviceenheten og smiler.

Påvirker og tilrettelegger

Fylkeskommunen deltar også på «Sykle til jobben»-aksjonen, og Buskerudbyen, der fylkeskommunen er en av flere parter, har dekket ett av to piggdekk før vintersesongen.

– Vi prøver å påvirke og legge til rette så godt vi kan for å få økende sykkelbruk.

- Før sykkelsesongen sparkes i gang på våren, arrangeres det en dag på fylkeshuset med oppfordring til aktivitet og trening i hverdagen. Det arrangeres også interne konkurranser, avslutter Gro Ekkje.

Kilde: Syklistenes Landsforening


Publisert 25. september 2018, oppdatert 26. september 2018.