Landets først utdanningstilbud innen elektro, helse og miljøteknologi er i gang på Lier videregående skole .

Da er skoleåret igang!

En av nyhetene på Buskerud fylkeskommunes skoler er elektrofag med helse- og miljøteknologiLier videregående skole.

- Å sette i gang landets første og et svært fremtidsrett utdanningstilbud innen elektro er en stor begivenhet både for Buskerud fylkeskommune – og ikke minst for skolen, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

- Elektro, helse og miljøteknologi, 3-årig med studiekompetanse, er foreløpig det eneste tilbudet i sitt slag i landet.

Anne Johanne Guldvik, rektor

Mandag 20.august tok skolen imot 15 spente elever som startet sin 3-årige utdanning.

- Målet med utdanningstilbudet er å rekruttere til ingeniørutdanninger og andre høyskole- og universitetsutdanninger som retter seg inn mot fremtidige, teknologitunge arbeidsplasser, sier rektoren.

Rektor Guldvik sier aktuelle arbeidsplasser kan være det nye sykehuset som kommer på Brakerøya, innen helse- og velfredstjenester i kommunene eller til yrker som krever innsikt og forståelse i miljøteknologi, for eksempel transport og infrastruktur.

- Det nye utdanningstilbudet utvikles gjennom et nært og forpliktende samarbeid mellom skolen og svært dedikerte samarbeidspartner i arbeids- og næringsliv, avslutter Anne Johanne Guldvik.


Publisert 22. august 2018, oppdatert 22. august 2018.