6,5 millioner til ungdomstiltak

Målgruppen er ungdom i alderen 16 - 21 år som ikke er i videregående opplæring, eller som står i fare for å falle ut av opplæringen.

Buskerud fylkeskommune vil de neste tre årene bruke 6,5 millioner kroner til et skoletilbud med såkalte AI-funksjoner i Hallingdal.

Forståelsen av begrepet «AI-funksjoner» som er lagt til grunn for arbeidet er tilbudet som Buskerud fylkeskommune i dag gir gjennom sine Ung Invest AIB-avdelinger.

- Det er viktig for oss at vi får dette tilbudet i Hallingdal, og at ungdommene gis mulighet til deltakelse i et slikt opplæringstiltak.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen

Sissel Urke og Ingebjørg Mæland
Fra venstre Sissel Urke (V) og Ingebjørg Mæland, leder UngInvest AIB.

Treåring forsøk

Hovedutvalget vedtok i sitt siste møte før sommerferien at forsøket skal finansieres for tre år.

Målgruppen er ungdom i alderen 16 - 21 år som ikke er i videregående opplæring per i dag, eller som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.

Dette inkluderer også 10. klassinger som ikke har søkt videregående opplæring.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Opplæringen er delt inn i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fortløpende inntak

Det legges til rette for et kontinuerlig inntak i løpet av skoleåret.

Innholdet i piloten deles i hovedsak inn i disse elementene:

  • Undervisning: fellesfag, yrkesfag
  • «AI-metodikken»: Avklaringssamtaler, veikart, styrkebasert elevsamtale (Appreciative Inquiry)
  • Praksis i bedrift eller verksted

Bruker den gamle ungdomsskolen

Tilbudet lokaliseres i Gol kommune, i tråd med anbefaling fra Regionrådet for Hallingdal.

Gol kommune har allerede signalisert at de vil kunne stille lokaler til disposisjon i den gamle ungdomsskolen.

Mulige samarbeidspartnere er Gol kommune, Ungdomslos, Ung Invest AIB, PPOT, Karriere Buskerud, Gol og Ål videregående skoler.

Det er en intensjon at alle kommunene i Hallingdal blir samarbeidspartnere.


Publisert 3. juli 2018, oppdatert 3. juli 2018.