800 000 kroner skal gi leselyst ved 23 bibliotek i Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek får 800 000 fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet "Bokåret i Buskerud - fest fra fjord til fjell!"

- Pengene skal gå til litterære arrangementer i 23 små og store bibliotek i Buskerud i 2019, sier Camilla Sørbye, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek.

- Vi satser på tiltak som gir økt leselyst og leseglede for både unge og gamle!

Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek

Det er Nasjonalbiblioteket som har fordelt 27 millioner til leselyst i Bokåret 2019.

15 millioner kroner går til folke- og fylkesbibliotek, mens 12 millioner går til leseorganisasjoner, litteraturinstitusjoner og andre som ønsker å markere bokåret.

- Buskerud fylkesbibliotek er dermed blant vinnerne ved tildeling av prosjektmidler til bibliotekene, sier Sørbye.

Buskerud fylkesbibliotek ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling, og er et kompetanse- og utviklingssenter på bibliotekområdet.

- Vi gleder oss til å markere bokåret 2019 på bibliotekene i fylket, og de er ekstra gøy at vi får til arrangementer på de mindre filialene, avslutter Camilla Sørbye.


Publisert 7. desember 2018, oppdatert 7. desember 2018.