Antallet lærekontrakter i Buskerud har økt med 25 prosent

- Vi setter nye rekorder hvert år. Det er imponerende! sier Olav Horne, leder for fagopplæring i Buskerud fylkeskommune.

De siste fem årene har antallet lærekontrakter i Buskerud økt fra 1 800 til 2 250, en økning på 25 prosent.

- Vi har nær 2 300 aktive kontrakter i Buskerud, og det har aldri vært avlagt så mange fag- og svenneprøver, så dette er veldig gledelig, sier Olav F. Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Løpende kontrakter er det totale antallet aktive lærlinger og lærekandidater som finnes til en gitt tid, uavhengig av når kontrakten begynte.

- Tilgang på læreplasser er helt avgjørende for å skaffe flere fagarbeidere.

Olav F. Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune

Les også: Buskerud best i landet på å skaffe læreplasser

- Etablering av læreplasser er en grunnstein for at vi skal lykkes med at lærlingene får gjennomført opplæringen sin og får et fag- eller svennebrev, fortsetter Horne.

Olav Horne lærebedrift nummer 2000

Buskerud fylkeskommune sammen med opplæringskontor, bransjeforeninger, kommuner, fagopplæringsavdelinga og skolene jobber aktivt med å skaffe flere læreplasser.

- En av bærebjelkene for at vi lykkes i Buskerud er fokuset på relasjonelt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, bedriftene, opplæringskontorene og Buskerud fylkeskommune, fortsetter han.

- Sammen har vi bygget en kultur for å drive utvikling innenfor fag- og yrkesopplæringsområdet! sier Horne.

- Vi ser at flere velger yrkesfag, flere får lærlingeplass og flere gjennomfører, så det er en svært gledelig utvikling, avslutter Olav Horne.


Publisert 13. august 2018, oppdatert 13. august 2018.