Bedre karakterer og flere elever fullfører videregående i Buskerud

Flere elever i Buskerud fullfører og består videregående, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Tirsdag 11. desember publiserte Utdanningsdirektoratet skolebidragsindikatorer for alle landets videregående skoler på Skoleporten.

Les også: Skolebidragsindikatorer for skoleåret 2017-18 – analyse

Skolebidragsindikatoren er satt sammen av tre deler:

  • karakterpoeng – gjennomsnitt av alle karakterene
  • årsbestått – fullført skoleår og bestått i alle fag
  • deltakelse – fullført skoleår

- Det er svært gledelig å se at elevene våre viser en positiv utvikling på alle de tre områdene, sier Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne, og eier 13videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

- Resultatene som kommer fram stemmer godt overens med det vi ser på skolene våre og som er vårt hovedmål: Mestring for alle, minimere frafall og maksimere læring, fortsetter Atterås.

Jan-Helge Atterås portrett

- Vi er opptatt av å sikre god videregående opplæring for alle elevene i hele Buskerud.

Jan-Hele Atterås, fylkesdirektør for utdanning

Indikatorene sammenligner ikke studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogam. De presenteres hver for seg - det er ikke mulig å slå disse sammen. De er heller ikke direkte sammenlignbare.

Buskerud ligger om lag på landssnittet, både på studieforberedende og yrkesfaglige program.

Det er viktig å være forsiktig når man sammenlikner resultater som er basert på få elever. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, vil påvirke gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole.

Utdanningsdirektoratet

Fylkesutdanningsdirektøren i Buskerud er opptatt av å ta med seg resultatene som er kommet fram i den videre kvalitetsutviklingen.

- Statistikken fra Utdanningsdirektoratet vil være et nyttig verktøy for fylkeskommunen, avslutter Jan-Helge Atterås.


Publisert 10. desember 2018, oppdatert 11. desember 2018.