Bedre tannhelse for eldre: Har undersøkt 1 400 eldre på 50 sykehjem i Buskerud

85 prosent av beboerne på sykehjem har egne tenner.

- Dette er et veldig bra resultat når vi vet at 85 % av de kartlagte har egne tenner i munnen, sier fylkestannlege Berit Binde i BFK Tannhelse.

BFK Tannhelse er ett fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune, og som blant annet tilbyr gratis tannhelsetjenester til eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie.

Det er gjennomført undersøkelser på 51 store og små institusjoner i hele fylket, og resultatene er bedre enn ved tilsvarende kartlegging i 2015.

- Dårlig tannhelse og sykdommer i munnhulen er et undervurdert helseproblem, og har stor betydning for eldre, langtidssyke og uføre, både i forhold til ernæringssituasjon og generell helse, sier Binde.

Fylkestannlegen sier tannhelsetjenesten i Buskerud gjennom 20 år har jobbet systematisk med samhandling med helse- og omsorgstjenesten i kommunene for å legge til rette for god tann- og munnhelse hos beboere på institusjoner.

Berit Binde

Kartleggingene blir gjort som en del av tannhelsetjenestens tilbud:

  • sikre at beboere i institusjoner får det tann- og munnstell de har behov for
  • utvikle kvaliteten på samarbeidet mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

- Resultatene fra kartleggingene som er gjennomført siden 1998, er enestående fordi det finnes lite systematisk innhentede tannhelsedata ellers for denne pasientgruppen, sier hun.

Fylkestannlegen mener resultatene er en indikasjon på om samarbeidet mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene fungerer, så beboere på institusjoner får ivaretatt tann- og munnhelse som er en viktig del av helse og velvære.

- Når så mange som 85 prosent av sykehjemsbeboerne har egne tenner, så medfører det større behov for hjelp til daglig tann- og munnstell, samt jevlig oppfølging av tannhelsepersonell, avslutter fylkestannlegen i Buskerud, Berit Binde.


Publisert 24. oktober 2018, oppdatert 24. oktober 2018.