Buskerud best i landet på å skaffe læreplasser

Buskerud ligger på topp når det gjelder læreplasser, viser en fylkesoversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Oversikten fra Utdanningsdirektoratet viser at 77,4 prosent av søkerne til læreplass i Buskerud har fått tilbud.

- Det er veldig inspirerende at Buskerud er best i landet når det gjelder søkerne som har fått tilbud i bedrift så langt i formidlingen, sier Mariann Gustavsen, formidlingsleder i Buskerud fylkeskommune.

Gustavsen sier 1 367 personer har søkt om læreplass i Buskerud.

Les også: Hovedinntaket til videregående opplæring er klart

Det er fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen som formidler søkere som ønsker å bli lærlinger. Dette er en prosess som pågår fra mars til oktober hvert år.

- Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, og at så mange bedrifter nå satser på lærlingeordningen, sier hun.

Selv om mange allerede har fått læreplass, så er det behov for flere læreplasser både hos eksisterende og nye lærebedrifter.

- Formidlingen fortsetter med full styrke for 256 aktuelle søkere som fortsatt venter på et tilbud i bedrift. Ca 200 av disse søkerne har opplæringsrett, fortsetter Gustavsen.

Erfaring viser at mange får læreplass også på sensommeren og høsten. Formidlingen vil derfor fortsette til alle med opplæringsrett har fått et tilbud.

Dersom det ikke er mulig å gi alle tilbud i bedrift, blir det gitt tilbud om opplæring i skole. Dette skjer før formidlingen avsluttes i slutten av september/oktober.

Bedrifter som ønsker en lærling kan ta direkte kontakt på e-post formi...@bfk.no eller sms til 97 97 79 95.


Publisert 31. juli 2018, oppdatert 31. juli 2018.