Dette er den første yrkesfaglige skolen som er miljøsertifisert i Buskerud

Hønefoss videregående skole er sertifisert som miljøfyrtårn og tilfredsstiller dermed en rekke miljøkrav.

Hønefoss videregående skole har nå fått det formelle beviset på at de kan kalle seg miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

- Dette betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig, sier rektor Torunn Mathisen.

- Jeg er veldig stolt over at skolen er blitt miljøsertifisert.

Torunn Mathisen, rektor

- Dette er også anerkjennelse av at skolen har et godt og velfungerende HMS system, fortsetter hun.

Hønefoss videregående skole fasade

Rektoren sier skolen har gjennomgått og laget gode systemer rundt innkjøp, søppelhåndtering, energi og oppvarming, vannforbruk og utslipp, transport og estetikk.

- Vi må være bevisst på kildesortering, hvor mye strøm vi bruker, hvor mye papir vi bruker og om vi er flinkt til å gå og sykle, sier hun.

Mathisen forteller at de nå sammen med elevene blant annet skal i gang med holdningsskapende arbeid på skolen.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud som har totalt 9 400 elever.

Buskerud fylkeskommune startet i 2017 opp arbeidet med å miljøsertifisere alle videregående skoler. Drammen videregående skole ble sertifisert som den første i desember 2017.

Neste skole som venter på utdeling av diplom er Lier videregående skole!


Publisert 31. oktober 2018, oppdatert 1. november 2018.