Disse idrettsanleggene i Buskerud får spillemidler

Buskerud fylkeskommune har fordelt 87 millioner kroner til over 70 idrettsanlegg i Buskerud.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune fordelte onsdag 87 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene i Buskerud.

- Vi er opptatt av at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet - uavhengig av hvor de bor.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Her ser du hvilke anlegg i kommunene i Buskerud som får penger

Det er fylkeskommunen som forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 86 745 000 kroner og fylkespolitikerne har fordelt disse midlene på to søknadskategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg:

  • Ordinære anlegg: 80,8 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: 6,2  millioner kroner

Ordinære anlegg er anlegg til den organiserte idretten, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

Les også: Det er 40 millioner kroner mer enn for fem år siden

Spillemidler 2014 - 2018

- Det er viktig at vi når barn og unge i fylket, og at vi også legger til rette for at flere personer kommer i gang med aktivitet.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Totalt har Buskerud fylkeskommune mottatt 189 søknader om støtte.

Kristensen er veldig godt fornøyd med at kommuner, idrettslag og foreninger i Buskerud er så aktive med å søke om midler.

- Vi er veldig glad for at vi mottar så mange søknader. Det betyr at vi kan innfri veldig mange ønsker, sier Tonje Kristensen.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir innbyggerne mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anlegg i lokalmiljøet, som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.

Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Anleggene bør også fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.


Publisert 6. juni 2018, oppdatert 6. juni 2018.