Disse idrettsarrangementene får tilsammen 450 000

Fylkespolitikerne i Buskerud fordelte 450 000 kroner til to store idrettsarrangement.

I sist møte vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune tilskudd til to store idrettsarrangement.

  • 350 000 kroner FIS World cup Drammen 2019
  • 100 000 kroner til arrangement av hjemmekamper i Europacup, Drammen Håndballklubb

Håndball

På grunn av DHK's gode resultater i fjorårets eliteserie ble de kvalifisert for E-cup spill i sesongen 2018/2019. E-cup spill er en økonomisk utfordring.

Om søknadsrunden:

Buskerud fylkeskommune utlyser hvert år midler til større internasjonale idrettsarrangement og til oppgradering av anlegg som kan avholde større mesterskap.

Det er to søknadsrunder i året, søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Det er satt av 900 000 til formålet i 2018. I første søknadsrunde ble det fordelt 450 000 kroner.


Publisert 20. november 2018, oppdatert 21. november 2018.