Formidabel vekst i antall kollektivreiser i 2017

Det ble foretatt nesten en halv million flere reiser med Brakar i 2017 enn i 2016.

Det er formidable tall Brakar leverer i 2017. Veksten i Buskerud totalt ble på 3,8 prosent, nesten det dobbelte av målet på to prosent.

Det ble foretatt nesten en halv million flere reiser med Brakar i 2017 enn i 2016.

Brakars endelige reisetall for 2017 ble snaut 12 millioner, som er ca 435 000 flere enn året før.

Mye av veksten har kommet i Drammen og ellers i byområdene. Denne veksten utgjør 3,8 prosent, målet for 2017 var 2 prosent.

Brakar vekst 2017

Stor vekst i byområdene og Buskerudbyen

Drammen alene hadde en vekst på utrolige 295 000 reiser, og en vekst på hele 6,6 prosent. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen er den travleste linjen i fylket, og hadde i 2017 for første gang over to millioner reisende. Det utgjør så mye som 17 prosent av alle Brakars reiser.

I Nedre Eiker var veksten enda brattere, på 7,7 prosent og ca 88 000 reiser. Bylinjene i Kongsberg vokser også med 5,7 prosent fra 2016.

Veksten i Buskerudbyområdet er oppsiktsvekkende stor. I 2017 er den på over 400 000, som er den høyeste veksten i Buskerudbyområdet noen gang.

- Tallene er veldig gledelige, og det er bra at vi har nådd målene som politikerne har satt i kollektivtransportplanen for Buskerud. Vi har tro på god vekst også i 2018, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

Den store veksten i Drammen, Lier og Nedre Eiker kommer til tross for at Brakar ikke har gjort store endringer i busstilbudet her siste år. Endringer gjort i 2016, da linje 3 Kastanjesletta – Fjell, 51 Mjøndalen – Drammen og 71 Drammen – Lierbyen – Asker ble styrket har sannsynligvis gitt vekst videre inn i 2017.

Stor vekst i byområder

Det er linjene i og rundt byene som er de best besøkte. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen er den travleste linjen i fylket, og hadde i 2017 for første gang over to millioner reisende.

Det utgjør så mye som 17 prosent av alle Brakars reiser. Bylinjene i Kongsberg vokser også med 5,7 prosent fra 2016, Nedre Eiker med hele 7,7 prosent. Lier har også bra vekst i 2017.

Veksten i Buskerudbyområdet er oppsiktsvekkende stor. I 2017 er den på over 400 000, som er den høyeste veksten i Buskerudbyområdet noen gang.

Stabilt i Hallingdal, Hurum og Røyken

I Hallingdal ser vi en ganske stor nedgang i antall reiser. Dette skyldes nedleggelse av asylmottak som ga en økning i antall reiser i 2016. Det meste av kollektivtransporten i Hallingdal er knyttet til skolereiser og er vanligvis svært stabil.

Også i Røyken og Hurum er det avviklet grupper som tar buss i forbindelse med redusert skoleskyss, noe som har resultert i en liten nedgang i disse to kommunene totalt sett. På den travleste linjen, linje 81 Drammen – Sætre, vokser imidlertid antallet reiser med rundt fire prosent.

Nedgang snudd til vekst på Ringerike

På Ringerike har trenden med nedgang snudd til vekst igjen, hvilket er veldig gledelig. Her har det totalt sett vært en vekst på to prosent. Dette inkluderer linje 200 Hønefoss – Oslo.

På Ringerike har Brakar siste året gjort en rekke justeringer for å optimalisere busstilbudet og gjøre det mer tilgjengelig for flere.

- Vi har styrket de viktigste bylinjene og linje 200. Det er veldig bra at tiltakene vi har satt i gang på Ringerike har fungert, avslutter Terje Sundfjord.


Publisert 26. januar 2018, oppdatert 26. januar 2018.