Fylkesrådmann Georg Smedhus blir prosjektrådmann for Indre Østfold kommune

- Når muligheten til å lede den mest krevende kommunefusjonen i Østlandsområdet kom opp, samtidig som jeg får en svært gunstig reisevei, var det til slutt vanskelig å si nei, sier Georg Smedhus.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Smedhus orienterte fylkesordfører Roger Ryberg fredag ettermiddag om at han vil takke ja til dette tilbudet når det formelt kommer.

Indre Østfold er en fusjon av fem Østfoldkommuner, og er i antall kommuner en av de to største kommunefusjonene i landet.

- Når muligheten til å lede den mest krevende kommunefusjonen i Østlandsområdet kom opp, samtidig som jeg får en svært gunstig reisevei, var det til slutt vanskelig å si nei, sier Georg Smedhus.

Samtidig legger han til at det er tidlig å forlate Buskerud fylkeskommune etter kun tre år.

- Det er spennende og givende å lede fylkeskommunen, og jeg føler at jeg enda har mye ugjort, sier han.

- Samtidig står vi foran en fylkessammenslåing. Denne fylkessammenslåingen har Smedhus stor tro på, og han mener opprettelsen av Viken vil bedre tilbudet til innbyggerne.

- Alle ansatte i fylkeskommunen vil også beholde jobben i fusjonen, men innføring av parlamentarisme i det nye fylket vil gjøre at selve fylkesrådmannsfunksjonen i motsetning til andre funksjoner i fylkeskommunen vil forsvinne, sier Smedhus.

Smedhus uttaler videre at han kommer til å savne mange gode og kompetente kolleger, og ikke minst mange dyktige politikere i fylkeskommunen. Han vil også savne dialogen med kommunene i Buskerud.

- Jeg har jobbet i ulike roller i Buskerudsamfunnet i mange år nå, og kommer til å savne og ha mitt daglige virke i fylket der jeg har så mange røtter, avslutter han.

Smedhus vil være fylkesrådmann til ut i juli. Det legges opp til en smidig overgang der han vil være noen dager i uken i Østfold.

Fylkesordfører Roger Ryberg uttaler at han synes det er leit at Smedhus sier opp.

De to har hatt et nært og godt samarbeid. Samtidig forstår han at det er fristende å lede en slik stor fusjonsprosess, og fortsette videre i en rådmannsjobb.

Fylkesordføreren er alt i gang med å vurdere hvordan stillingen som fylkesrådmann skal fylles frem til Viken etableres 01.01.2020, og håper at en løsning er på plass i løpet av kort tid. Det er fylkestinget som formelt må godkjenne en slik midlertidig løsning.


Publisert 27. april 2018, oppdatert 27. april 2018.