Innstilt som fungerende fylkesrådmann i Buskerud

Tidligere utviklingssjef, Kjersti Bærug Hulbakk, er innstilt som fungerende fylkesrådmann etter Georg N. Smedhus.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Carsten Øhrn

 - Som tidligere utviklingssjef gjennom mange år kjenner Kjersti Bærug Hulbakk både organisasjonen, ansatte og tjenesteområdene godt, sier fungerende fylkesordfører, Olav Skinnes (Sp).

- Det var en enstemmig innstilling fra gruppelederne med full tilslutning fra ansatte representanter i valget av Hulbakk som erstatter for Smedhus, sier Skinnes.

Nåværende fylkesrådmann, Georg N. Smedhus, slutter for å bli prosjektrådmann for Indre Østfold kommune.

Skinnes sier det er sendt innstilling til administrasjonsutvalget med endelig vedtak i fylkestinget 21. juni for tilsetting av Hulbakk som konstituert fylkesrådmann.

Hulbakk skal fungere som fylkesrådmann fra 22. juni og frem til 1. januar 2020 da Buskerud fylkeskommune blir en del av Viken fylkeskommune.


Publisert 16. mai 2018, oppdatert 16. mai 2018.