Juryen har valgt ti favoritter til nytt fylkesvåpen

Over 600 forslag til nytt fylkesvåpen for Viken har blitt til ti finalister.

- Av mer enn 600 innsendte forslag, som i første runde ble redusert til 40, sitter vi nå igjen med 10 verdige finalister, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Lervik leder juryen som består av ni politikere fra de tre fylkene. De 10 utvalgte får hver 2 500 kroner i premie.

- Det har vært stor spredning i idé, konsept og utforming på de innsendte forslagene, så det har vært en krevende jobb å komme frem til finalistene, sier Lervik

Fristen for å levere forslag gikk ut 22. november. Totalt har det kommet inn over 600 forslag fra rundt 500 personer.

Her kan du se alle forslagene (PDF, 15 MB)

- De 10 finalistene representerer tematikken i de innsendte forslagene på en god måte, og har hentet sin inspirasjon fra historie/vikingtid, fra landskap, fjell og vann, og fra fauna og vekst/spire, fortsetter Lervik.

Forslag fylkesvåpen 1 og 2


 

Forslag fylkesvåpen 3 og 4


 

Forslag fylkesvåpen 5 og 6


Forslag fylkesvåpen 7 og 8


Forslag fylkesvåpen 9 og 10

 

Finalebidragene fra folket blir sendt ut til utvalgte kommunikasjonsbyråer til inspirasjon og utgangspunkt for egne forslag.

Byråene får så mulighet til å komme med et forslag hver før de ti publikumsvinnerne og byråforslagene går tilbake juryen. Inntil tre forslag legges til slutt fram for fellesnemnda. Minst et av forslagene som går videre skal komme fra publikum.

Her ser du veien videre frem til inntil tre forslag legges frem for Fellesnemnda i mars.

Politikerne i fellesnemnda velger ett av forslagene, som sendes til fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold for endelig avgjørelse våren 2019.

Juryen i arbeid med nytt fylkesvåpen.


Publisert 19. desember 2018, oppdatert 20. desember 2018.