Ledige skoleplasser 2018/2019

Videregående opplæring i Buskerud: Her finner du oversikt over hvor det er ledige plasser eller få på venteliste.

Buskerud fylkeskommune eier og driver videregående skoler i Buskerud.

Søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass eller som ikke har søkt om skoleplass før, kan kontakte de aktuelle skolene våre om skoleplass snarest.

Søkere til Videregående trinn 1 må vise vitnemål fra grunnskolen og søkere til Videregående kurs 2 og 3, må ha fullført kvalifiserende programområde.

Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Søkere som ikke er norske statsborgere, må i tillegg legge fram oppholdstillatelse.

Hovedutvalg for utdanning i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på Videregående trinn 1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

Oversikt over programområder hvor det er ledige plasser og korte ventelister skoleåret 2018/2019:

 

Gol vidaregåande skule:
Tlf: 32 07 35 00

 • Vg1 Idrettsfag
 • Vg1 Musikk, dans og drama, (drama)
 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg2 Kokk og servitørfag

Ål vidaregåande skole:
Tlf: 32 08 45 00

 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon
 • Vg2 Helsefagarbeider
 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg2 Industriteknologi
 • Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse

Kongsberg videreg.skole:
Tlf: 32 86 76 00

 • Vg1 Musikk, dans, drama, (musikk)
 • Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
 • Vg2 Anleggsteknikk
 • Vg2 Automatisering, SK 3år
 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Kokk- og servitørfag
 • Vg2 Musikk, dans, drama
 • Vg2 Plast- og kompositt
 • Vg2 Skogbruk
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg2 Ur- og instrumentmaker
 • Vg3 Automatiseringsfag
 • Vg3 Dataelektronikerfag
 • Vg3 Musikk, dans, drama
 • Vg3 Påbygg Elektrofag
 • Vg3 Studiespesialisering

Numedal videreg.skole:
Tlf: 32 74 49 50

 • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
 • Vg1 Elektrofag
 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg1 Teknikk og ind. produksjon
 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Kjøretøy
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse
 • Vg3 Studiespesialisering

Ringerike videreg.skole:
Tlf: 32 10 99 10

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg1 Idrettsfag
 • Vg1 Musikk, dans og drama, (musikk)
 • Vg1 Service og samferdsel
 • Vg2 Idrettsfag
 • Vg2 Musikk
 • Vg2 Reiseliv
 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg3 Idrettsfag
 • Vg3 Musikk
 • Vg3 Studiespesialisering

Hønefoss videreg.skole:
Tlf: 32 00 27 00

 • Vg1 Medier og kommunikajson
 • Vg2 Frisørfag
 • Vg2 Industriteknologi
 • Vg2 Interiør og utstillingsdesign
 • Vg2 Klima- energi – og miljøteknikk
 • Vg2 Medier og kommunikajson
 • Vg3 Utstillingsdesign

Eiker videreg. skole:
Tlf: 32 25 02 40

 • Vg2 Studiespesialisering

Buskerud videreg. skole:
Tlf: 32 25 18 00

 • Vg1 Naturbruk
 •  Vg1 Restaurant- og matfag
 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Vg2 Arbeidsmaskiner
 • Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Vg2 Idrettsfag
 • Vg3 Realfag
 • Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse
 • Vg3 Idrettsfag
 • PB4 Påbygg etter yrkeskompetanse

Drammen videreg. skole:
Tlf: 32 26 28 00

 • Vg3 Studiespesialisering, avhengig av fagsammensetning

Åssiden videreg. skole:
Tlf. 32 24 61 00

 • Vg1 Design og håndverk
 •  Vg1 Teknikk og ind.prod
 • Vg2 Frisør
 • Vg2 Interiør- og utst. Design
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Byggteknikk
 • Vg2 Treteknikk
 • Vg2 Overflateteknikk
 • Vg2 Kokk og servitør
 • Vg2 Matfag
 • Vg3 Interiør
 • Vg3 Apotekteknikk
 • Vg3 Hudpleier
 • Vg3 Medier og kommunikasjon
 • PB4 Påbygg etter yrkeskompetanse, kveld

Lier videreg. skole:
Tlf: 32 22 05 00

 • Vg2 Helsefag
 • Vg2 Blomsterdekoratør

St. Hallvard videreg.skole:
Tlf: 32 24 01 00

 • Vg2 Idrettsfag
 •  Vg2 Musikk
 • Vg3 Dans
 • Vg3 Drama
 • Vg3 Idrettsfag
 • Vg3 Studiespesialisering

Røyken videreg. skole:
Tlf: 31 29 22 00

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg1 Kunst, design og arkitektur
 • Vg2 Medier og kommunikasjon
 • Vg2 Studiespesialisering
 • Vg2 Kunst, design og arkitektur
 • Vg3 Medier og kommunikasjon
 • Vg3 Studiespesialisering
 • Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse

UngInvest AIB, ta kontakt :

 • UngInvest AIB-Ringerike tlf: 32 26 12 50
 • UngInvest AIB-Midtfylkettlf: 32 26 12 81
 • UngInvest AIB-Kongsbergtlf: 32 26 12 80
 • UngInvest AIB-Drammentlf: 32 26 12 00

Oppfølgingstjenesten i Buskerud:

Ungdom med opplæringsrett som ikke er i opplæring/utdanning dette skoleåret, oppfordres til å ta kontakt med oppfølgingstjenesten (PPOT) for råd og veiledning.

 • PPOT Ringerike/Hole tlf: 32 14 02 10
 • PPOT Kongsberg/Numedaltlf: 32 86 82 70
 • PPOT Hallingdal tlf. 32 02 95 20
 • PPOT Nedre Buskerud tlf: 32 80 86 50

Publisert 30. august 2018, oppdatert 3. september 2018.