Lyttet til elevene: Mer film i skoletiden

Fylkespolitikerne fordelte 15,1 millioner kroner til kulturopplevelser for 43 000 skolebarn i Buskerud.

- Den kulturelle skolesekken (DKS) gir skolebarna gratis kultur i skoletiden og en mulighet til å bli bedre kjent med ulike kulturuttrykk, sier Tonje Kristensen (Arbeiderpartiet), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Torsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget 15,1 millioner kroner til DKS for skoleåret 2018/2019.

Det er Buskerud fylkeskommune som koordinerer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til kommunene i fylket.

Alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – inkluderes i ordningen.

Kulturtilbudene skal være av høykvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk. I år har fylkespolitikerne prioritert en økning til film.

- Flere elever får gode filmproduksjoner i skolehverdagen. Dette er i tråd med ønsker fra skolene og kommunene.

Tonje Kristensen

Tonje Kristensen

- I Buskerud har DKS hvert år over 80 turneer på veien med 150 000 publikumsmøter i kulturhus, gymsaler og klasserom i hele fylket.

Gjennom DKS skal elevene sikres et regelmessig kunst- og kulturtilbud på alle klassetrinn.

Pengene som nå er fordelt skal brukes til ulike kulturuttrykk:

  • Musikk 
  • Film 
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv

- Når det gjelder film så er det slik at elevene ikke bare får se film, men de får også møte en som har jobbet tett med produksjonen. Det kan være en skuespiller som er med i filmen eller regissøren, forklarer Jørgen Greiner som jobber med DKS i fylkeskommunen.

Slik fordelte politikerne de 15,1 millionene:

  • 3 800 000,- til kommunene, øremerket de lokale skolesekkene i kommunene
  • 3 500 000,- til musikk som før var skolekonserter
  • 4 600 000,- til øvrige uttrykk i Den kulturelle skolesekken
  • 3 200 000,- til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring

DKS Hønefoss videregående skole

Slik får du turnere med Den kulturelle skolesekken i Buskerud

Mange kunstnere og utøvere tar kontakt med fylkeskommunen fordi de ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Fristen for å komme med forslag for skoleåret 2019/20 er 1. oktober. Dette gjelder både grunnskole og videregående opplæring.

Her er skjemaet som må fylles ut, og husk at alle punkter må fylles ut. Skjema sendes til dk...@bfk.no


Publisert 27. september 2018, oppdatert 27. september 2018.