Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris

Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en bevaringspris.

Bevaringsprisen er på 50 000 kroner.

- Det er mange i Buskerud som legger ned en stor innsats i å ta vare på vår kulturarv, så vi håper på mange gode forslag til kandidater, sier Tonje Kristensen (Arbeiderpartiet), leder av hovedutvalget.

Prisen skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø.

- Med en bevaringspris vil Buskerud fylkeskommune bidra til å stimulere til godt kulturminnevern gjennom å hedre privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som har gjort en særlig innsats for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer, sier fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Her kan du lese mer om bevaringsprisen

Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.

Benytt eget nominasjonsskjema. Husk å legge ved fotografier av bygningen/anlegget som nomineres.

Bevaringsprisen deles ut på kulturarvkonferansen som fylkeskommunen arrangerer 5. - 6. mars 2019.


Publisert 22. november 2018, oppdatert 22. november 2018.