Økt folketall i Buskerud

Folketallet i Buskerud har passert 283 000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Folketallet i Buskerud vokste med 1 329 personer i 3. kvartal, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.

Per 1. oktober var det totalt 283 098 personer bosatt i fylket.

Buskerud fylke består av 21 kommuner, og er delt inn i seks regioner:

  • Drammensregionen: Drammen, Nedre- og Øvre Eiker +520
  • Vestviken: Lier, Røyken og Hurum + 472
  • Kongsberg og Numedal: Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal +79
  • Midt-Buskerud: Krødsherad, Sigdal og Modum +104
  • Ringeriksregionen: Ringerike og Hole +185
  • Hallingdalsregionen: Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå -31

Befolkningsutviklingen påvirkes av tre faktorer; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring.

Det bodde5 323 900 personer i Norge 1. oktober i år, viser statistikken Befolkning.


Publisert 20. november 2018, oppdatert 20. november 2018.