Over 400 millioner til kollektivtrafikk i Buskerud

Buskerud fylkeskommune øker satsingen på kollektivtrafikk- bevilger 20 millioner kroner mer enn i 2017.

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte leveranseavtale for 2018 med kollektivselskapet Brakar.

- Avtalen innebærer at fylkeskommunen bruker 404,8 millioner kroner på kollektivtrafikk og skoleskyss i år, 20 millioner kroner mer enn året før, forklarer Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

- Målet vårt er at flere skal reise kollektivt.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget

Les også: Barn som reiser sammen med en voksen får reise gratis i helgen

Les også: Endrer ikke prisen på ungdomskort

Olav Skinnes

Fylkeskommunens kollektivselskap, Brakar, opplevde en formidabel vekst i antall kollektivreiser i 2017. Veksten i Buskerud ble på 3,8 prosent, nesten det dobbelte av målet på to prosent.

Det ble foretatt nesten en halv million flere reiser med Brakar i 2017 enn i 2016, totalt 12 millioner reiser.

- Dette er gode resultater! Det er gledelig å se at stadig flere velger bussen og reiser kollektivt! sier Skinnes.

Skinnes legger til at politikerne i fylkeskommunen tidligere har vedtatt at de i perioden 2018 - 2021 skal bruke 1,6 milliarder kroner på kollektivtrafikk, 1,3 milliarder på å drifte fylkesvegene og over 900 millioner kroner på investeringer.

- Vi har økt rammen til kollektivtrafikk med fem millioner kroner hvert år i fireårsperioden, avslutter Olav Skinnes.

Bestillinger og oppgaver som Brakar skal utføre for fylkeskommunen spesifiseres i leveranseavtalen.


Publisert 14. februar 2018, oppdatert 14. februar 2018.