Over 600 forslag til nytt fylkesvåpen

Viken fylkeskommune har fått inn over 600 forslag til nytt fylkesvåpen. Her kan du se alle forslagene!

- Det er utrolig moro at så mange har engasjert seg i å tegne nytt fylkesvåpen! Dette lover godt når vi nå skal velge et symbol som er samlende for regionen, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Fristen for å levere forslag gikk ut 22. november. Totalt har det kommet inn over 600 forslag fra rundt 500 personer.

- Det er stor variasjon i de innsendte forslagene, det er landskap, historiske motiv og ulike symboler. Det vitner om at det er mange kreative innbyggere i de tre fylkene våre, fortsetter Lervik.

Andreas Lervik fylkesvåpen
Administrasjonen i de tre fylkene har etter at fristen gikk ut gått gjennom alle forslagene, og gjort en grovsortering ned til 40 forslag.

Av disse 40 skal en jury bestående av ni politikere fra de tre fylkene velge ut 10 stykker som hver får 2 500 kroner i premie.

- Vi tar juryarbeidet på alvor og er opptatt av å gjøre en seriøs og grundig jobb. Det blir ingen enkel oppgave, og vi skal ta oss god tid, men vi gleder oss til å ta fatt, sier Lervik som leder juryen som møtes tirsdag 11. desember.

I tillegg til de innsendte forslagene inviteres utvalgte kommunikasjonsbyråer til å komme med forslag til nytt fylkesvåpen.

Til slutt skal juryen velge ut 3 forslag som legges frem for fellesnemnda.

Politikerne i fellesnemnda velger ett av forslagene, som sendes til fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold for endelig avgjørelse våren 2019.


Publisert 6. desember 2018, oppdatert 6. desember 2018.