Prestisjepris til tannhelsearbeid i Buskerud

Tannhelsetjenesten i Buskerud er tildelt Zendium-prisen for forebyggende tannhelsearbeid.

Prisen som er på 65 000 kroner, deles med tannhelsetjenesten i Akershus.

Begge fylker har intensivert innsatsen for å styrke tannhelsen blant beboere på sykehjem i kommunene.

Undersøkelser viser at dersom pleiepersonale ikke hjelper beboerne med munnhygiene, blir tannhelsen svært fort forverret.  

Les også: Eline Juel Bjørkevik kåret til årets tannpleier

Tannhelsen i befolkningen er jevnt over god, og stadig flere sykehjemsbeboere har egne tenner.

Både dagens og fremtidens sykehjemsbeboere vil derfor ha større utfordringer når det gjelder tenner og tannstell, må vi være oss ansvaret mer bevisst og trolig endre vår arbeidsmåte på sykehjemmene. 

I Buskerud har tannhelsetjenesten gjennom mange år arbeidet systematisk sammen med pleiepersonell i sykehjemmene i kommunene.

Dette har ført til betydelig bedring i beboernes munnhygiene og munnhelse generelt. I så måte er Buskerud et foregangsfylke i landet.

Samtidig vil fylkestannhelsetjeneste gå videre i arbeidet, blant annet ved å sikre at tannhelse og munnhygiene blir integrert i all undervisning av pleiepersonell og i pleie- og omsorgsutdanningene. Det er også ønskelig med mer forskning om munnhygiene og tannhelse blant beboere på sykehjem   

Den faglige og uavhengige komiteen som tildeler Zendium-prisen mener det er betimelig å minne om den offentlige tannhelsetjenestens ansvar innenfor eldretannpleie.

Komiteen ser derfor svært positivt på de to gode initiativene som er tatt i henholdsvis Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Det var mange søknader til årets pris, og Zendiumprisen har svært høy anseelse innen folkehelsearbeidet.  

Zendiumkomiteen 2018 har bestått av 

  • Fylkestannlege Peter Marstrander 

  • Daglig leder av Norsk tannvern, Bente Stuveseth 

  • Leder av Tannlegeforeningen fagnemnd, Elisabeth Jonsson


Publisert 12. juni 2018, oppdatert 12. juni 2018.