Prises for gode leseropplevelser

Iherdig innsats for gode leseropplevelser er begrunnelsen for at Britt Kroken Kjenes og Stig Elvis Furset får Bibliotekprisen i Buskerud.

Britt Kroken Kjenes og Stig Elvis Furset mottok torsdag ettermiddag Bibliotekprisen i Buskerud.

Kjenes jobber i Drammensbiblioteket, mens Furset er ansatt i Buskerud fylkesbibliotek, blant annet med ansvar for litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken.

- De to vinnerne har banet vei innenfor en av bibliotekets kjerneoppgaver, nemlig å «snakke bøkene ut av hylla»

Camilla Sørbye, juryleder fra Norsk Bibliotekforening avdeling Buskerud

Sørbye forteller at bibliotekenes ansvar for aktiv formidling blir understreket i folkebiblioteklovens formålsparagraf.

Der står det at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Aktiv formidling er også ett av satsingsområdene i Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020, som omfatter alle bibliotekene i fylket.

Viktige for både innbyggere og kollegaer

Juryen framhever hvor mye de to vinnerne har betydd for å øke leseinteressen blant innbyggerne i Drammen og Buskerud.

Gjennom å utvikle formidlerrollen har de også vært viktige for bibliotekarer og lærere, som forenes i målet om å skape morgendagens lesere.

Britt Kroken Kjenes blir av kollegaer beskrevet som «hyperengasjert» i jakten på rett bok til rett leser:

«Alle som har snakket med Britt i mer enn to minutter, har sett hvordan hun gløder for jobben sin generelt og litteraturen spesielt.»

Britt har ikke minst fremmet lesing og språkforståelse i et flerkulturelt miljø. Da hun startet opp språkkafé på Fjell bibliotek i 2011, var hun først ute i Buskerud – til stor inspirasjon for kollegaer i andre kommuner.

Stig Elvis Furset er landskjent for sin uredde og kreative formidling av barne- og ungdomsbøker - noe som i sin tid ga ham tilnavnet «Bibliotekaren fra Helvete».

Han har samarbeidet tett med Foreningen !les, som beskriver ham slik:

«Som formidler i fotballgarderober og klubbhus, på foreldremøter, arbeidsplasser, klasserom, bibliotek, skoler, ja, hvor som helst, så briljerer Stig Elvis med kunnskap, innlevelse og engasjement.»

Juryens vurdering

- Med årets bibliotekpris vil vi slå et slag for bibliotekaren som ressurs i arbeidet med skape engasjerte lesere blant barn, ungdom og i befolkningen generelt, sier Camilla Sørbye.

På vegne av juryen minner hun om at de to vinnerne ikke opererer i et vakuum. De har blitt spilt gode, de har spilt andre gode, og de har spilt hverandre gode - gjennom mange år.

Juryen håper at årets pris viser hva vi oppnår når bibliotekarer jobber sammen på tvers av kommuner og forvaltningsnivåer – ikke minst med støtte fra lærere, forfattere, foreldre og andre ressurspersoner.

Vinnerne får hvert sitt trykk av drammenskunstner Magnus Voll Mathiassen.


Publisert 22. mars 2018, oppdatert 22. mars 2018.