Roger Ryberg fikk hedersmedalje

Fylkesordfører Roger Ryberg er tildelt hedersmedalje fra Pärnu fylke. Medaljen er tildelt som belønning for særlig innsats for Pärnu.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Pärnu fylke i snart 30 år, og det er en stor ære å motta en slik utmerkelse fra våre venner i øst, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Buskerud fylkeskommune.

Ryberg fikk nylig hedersmedaljen under en høytidelig sermoni i Pärnu, Estland.

Pärnumaa Vapimärk er den høyeste utmerkelsen/hedersmedaljen i Pärnu fylke. Den blir tildelt som belønning for særlig innsats for Pärnu fylkets beste.

Buskerud fylkeskommune har samarbeidet med Pärnu fylke i Estland siden 1991.

Samarbeidet hadde fra starten av preg av å være nødhjelp, men har i takt med Estlands økonomiske utvikling tatt nye former. Det har blant annet vært utveksling og samarbeid når det gjelder utdanning, likestilling og kultur.

  • I løpet av disse 27 årene har flere hundre samarbeidsprosjekter blitt gjennomført.
  • Prosjektene har involvert tusenvis av mennesker.

- Det har i løpet av disse årene vært veldig interessant å følge demokratibyggingen og samfunnsutviklingen i Pärnu fylke, fortsetter Ryberg.

Roger Ryberg utmerkelse

Fylkesordfører Ryberg mottok prisen med to begrunnelser. Etter at Estland fikk tilbake sin uavhengighet i 1991, er Pärnu fylke opptatt av hvor viktig bistanden fra Buskerud har vært for utviklingen.

Den andre begrunnelsen for prisen er personlig.

"Gjennom sine verv som fylkespolitiker har Ryberg stått bak veldig mange av både bistands- og samarbeidsprosjektene med Pärnu. Dette omfatter alt fra utdanning, likestilling og sosiale- / helserelaterte samarbeidsprosjekter. For denne innsatsen ønsker Pärnu å takke Roger Ryberg." 

Både Estland og Norge gjennomgår regionreform. Buskerud fylkeskommune, slår seg sammen med to andre fylkeskommuner og fylkesadministrasjonen i Pärnu er endret. Endringene betyr ikke at samarbeidet avsluttes, men at det tar en ny form.


Publisert 20. juni 2018, oppdatert 20. juni 2018.