Skal være med å utvikle framtidens yrkesfag

Nye læreplaner for yrkesfag: Lærerne Arnfinn Aasen og Thomas Berg er plukket ut til å lede to av Utdanningsdirektoratets 10 læreplangrupper.

Utdanningsdirektoratet  (Udir) er nå gang med å utvikle nye læreplaner i alle programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Ny struktur vil bli innført høsten 2020.

Til dette arbeidet har direktoratet satt opp 10 læreplangrupper som skal levere sitt endelige utkast til Utdanningsdirektoratet 1. juni 2019.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i Buskerud og to av fylkeskommunens ansatte er valgt ut til å lede to av gruppene:

- Det er selvsagt veldig spennende å bli valgt til å være med i arbeidet med de nye planene som skal tas i bruk, sier Thomas Berg.

Thomas Berg

- Og også veldig overraskende at jeg ble forespurt å være leder i læreplangruppa for teknikk og industriell produksjon, sier Berg.

Læreplangruppene er satt sammen av lærere og representanter fra arbeidslivet. I tillegg er det noen andre fagpersoner med relevant kompetanse.

Udir har valgt personer som er oppdatert på fagområdet og tenker framtidsrettet om utdanningsprogrammet.

De har satt sammen grupper med fagpersoner som til sammen har følgende kompetanse:

  • læreplankompetanse
  • kompetanse knyttet til vurdering
  • kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift
  • skriver godt
  • behersker digitale verktøy i arbeidet

Direktoratet planlegger åpne innspillsrunder underveis i arbeidet, der alle kan komme med innspill.

Læreplanene på Vg1 kommer på høring i juni 2019, og læreplanene på Vg2 og Vg3 kommer på høring i desember 2019.


Publisert 22. oktober 2018, oppdatert 22. oktober 2018.