Slik blir det nye skoletilbudet

Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune har vedtatt skoletilbudet for skoleåret 2018 - 2019.

Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring i Buskerud for skoleåret 2018 – 2019 gikk ut 1. mars.

Buskerud fylkeskommune har mottatt 10 403 søknader om skoleplass og 1 225 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2018 - 2019.

Søkertallene er nå presentert for utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune som i sist møte vedtok dimensjonering av skoletilbudet for skoleåret 2018 - 2019.

- Søkertallene viser at hovedutvalget har truffet godt med dimensjoneringen før årets søknad til videregående skole. 

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring, og fylkeskommunens skoler har vært invitert til innspill på bakgrunn av søkertall og prøveinntak.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Nye klasser 2018 - 2019:

 • 1 klasse Vg1 Elektrofag/data og elektronikk med studiekompetanse ved Lier videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Overflateteknikk ved Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Drammen videregående
 • 1 klasse Vg2 Ur- og instrumentmaker ved Kongsberg videregående skole
 • 0,5 klasse Vg1 Studiespesialisering ved Gol videregående skole

Konverteringer og overføringer:

 • 0,5 klasse Vg2 Byggteknikk overføres til 0,5 klasse Klima-, energi og miljøteknikk ved Hønefoss videregående skole.

Nedlegging av klasser:

 • 0,5 klasse Vg2 Frisør ved Hønefoss videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ved Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg1 Service og samferdsel ved Kongsberg videregående skole, samtidig øke elevtallet fra 15 til 20 elever i 1 klasse service og samferdsel ved Kongsberg videregående skole
 • 1 klasse Vg1 Studiespesialisering ved Røyken videregående skole
 • 1 klasse Vg1 Studiespesialisering ved Eiker videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Frisør ved St. Hallvard videregående skole
 • 0,5 klasse Landbruk og gartnernæring ved Rosthaug videregående skole
 • 0,5 klasse Vg1 Medier og kommunikasjon ved Gol videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Design og tekstil ved Kongsberg videregående skole

Publisert 19. april 2018, oppdatert 19. april 2018.