Slik får vi flere til å reise miljøvennlig til det nye sykehuset i Drammen

Ny rapport om mobilitet til nytt sykehus i Drammen: - Rapporten viser at det må mer enn bare gode kollektivløsninger til.

Fylkestinget i Buskerud har bedt Brakar og Multiconsult utarbeid en rapport om
personreiser til og fra det nye sykehuset på Brakerøya.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Her kan du lese rapporten: Mobilitet til nytt sykehus i Drammen

- Rapporten viser at det må mer enn bare gode kollektivløsninger til, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

Hovedutvalget behandlet rapporten i sist møte.

- Det må legges til rette for gode forhold for gående og syklende. Buskerudbyens mål er at flere i fremtiden skal reise kollektivt, gå og sykle, sier Skinnes.

- Men, det er også viktig at fremtidig arealutvikling blir konsentrert rundt knutepunkter for å følge opp nullvekstmålet i Buskerudbyen, understreker Olav Skinnes.

Olav Skinnes

Skinnes sier målene og strategiene som pekes på i rapporten kan bare realiseres dersom Buskerudbypakke 2 blir en realitet. 

Les også: Fylkestinget vedtok Buskerudbypakke 2

Det er mange virkemidler som må på plass:

  • gjennomføring av Brakars kollektivstrategi
  • flere togstopp på Brakerøya
  • parkeringsrestriksjoner
  • gåstrategi
  • bysykler
  • bildeling.

Multiconsults utgangspunkt har vært en reisevaneundersøkelse blant ansatte ved dagens sykehus.

Ifølge undersøkelsen er kvaliteten på kollektivtilbudet viktigere for valg mellom kollektiv og bil enn andre faktorer, som for eksempel turnusarbeid, avstand til jobb og ærender på arbeidsreisen.

Transportanalyser indikerer at de ansattes arbeidsreiser vil utgjøre ca. 90 prosent av reisene til og fra sykehuset. Det er derfor størst fokus i utredningen på arbeidsreiser.


Publisert 25. september 2018, oppdatert 25. september 2018.