Tettere samarbeid mellom videregående opplæring og arbeidslivet i Buskerud

Søk om støtte - fylkesutvalget setter av fem millioner kroner øremerket prosjekter som handler om samarbeid skole/arbeidsliv.

Politikerne i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag ettermiddag å sette av fem millioner kroner til samarbeid skole/arbeidsliv.

Midlene gjøres søkbare. Søknadsfristen er satt til 22. februar 2019.

Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Noen av virkemidlene for å nå dette målet vil være å styrke kompetansen innen fagopplæringen, internasjonalisering, innovasjon og entreprenørskap.

Les også: Disse 19 prosjektene fikk støtte i 2018

Midlene i ordningen baserer seg på at man kan søke støtte til maks 50 prosent av totalkostnadene i søknaden. 50 prosent av kostnadene skal finansieres av egne midler, estimert verdi av utstyr, maskiner, lokaler eller arbeidstimer.

Målgrupper for ordningen er bedrifter, kommuner, opplæringskontor, fagskoler, karrieresenteret, Ung Invest AiB, Ungt Entreprenørskap, NAV og videregående skoler.

- Vi vil i forbindelse med søknadsordningen invitere til et informasjonsmøte, onsdag 10. januar 2019 klokka 12 i fylkeshuset, sier Olav Horne, leder for fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen.


Publisert 5. desember 2018, oppdatert 5. desember 2018.