Tidenes vekst i antall bussreiser

Første halvår i år kan Brakar notere seg den største vekst i antall reiser noensinne i Buskerud.

Brakar har hatt en eventyrlig vekst i første halvår i Drammen og Kongsberg.

Sammenliknet med fjoråret har disse områdene en vekst på ca 250 000 reiser, som er helt formidabelt. Veksten i Buskerudbyen er på hele 5,7 prosent!

Totalt er veksten i første halvår en økning på 4,3 prosent sammenliknet med 2017.

Det er en liten nedgang i antall reiser i Røyken, Hurum og Hallingdal.

Dette er som forventet ettersom disse områdene økte antall reiser pga. flyktningmottak i 2017. Disse er nå avviklet.

Den store reduksjonen under «Annet» skyldes at Brakar har fått bedrede tellerutiner.

Under finner du oversikten over utviklingen i hele Buskerud i første halvår.

  Antall reiser Prosent
Drammen 225 786 9,5 %
Lier  11 860  1,4 %
Nedre Eiker  2 584  0,4 %
Øvre Eiker/Midtfylket  14 445  2,3 % 
Kongsberg og Numedal  25 494  8,0 % 
Røyken og Hurum  -2 147  -0,5 % 
Hallingdal  -1 194  -0,7 % 
Ringerike inkl. 200  14 546  2,4 % 
Annet*  -31 645  -60,2 % 

*Rekvisisjoner og gratis skole-/barnehagereiser

Linje 200 Hønefoss - Oslo: 7 505 reiser  (3,5 %).


Publisert 6. juli 2018, oppdatert 6. juli 2018.