Tidlig innsats gir resultater: Fylkeskommunen gir 500 000 til psykisk helse

- Det er et mål at flere skal oppleve god psykisk helse, sier Tonje Kristensen (Ap) i Buskerud fylkeskommune

Psykiske lidelser er blant Norges største folkehelseutfordringer, og er en viktig årsak til helsetap gjennom livet.

Ung i Buskerud 2017, viser at mange unge sliter med psykiske plager.

Her kan du lese Ungdata-rapporten Buskerud 2017

- Vi vet at tidlig innsats gir resultater, og det er viktig at vi jobber sammen med kommunene for å bidra til god psykisk helse.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune

Onsdag ettermiddag vedtok hovedutvalget å bevilge 500 000 kroner til Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH).

Buskerud fylkeskommune og Modum Bad og kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker deltar i samarbeidsarenaen.

SAPH har som mål å utvikle tiltak og tjenester som styrker den psykiske helsetilstanden til regionens befolkning gjennom livsløpet.

Erfaringsutveksling og kompetansedeling kommuner imellom er sentrale arbeidsoppgaver i SAPH.

Arbeidet I SAPH bygger på regjeringens strategiplan for psykisk helse der tidlig innsats i form av lavterskeltilbud og samarbeid på tvers av kommunegrenser, omtales som viktige satsningsområder for kommunene.

Det har blitt arbeidet systematisk over flere år for å rekruttere nye kommuner til samarbeidsarenaen. Arbeidet viser nå resultater blant annet ved at Krødsherad og Øvre Eiker ble med i SAPH fra april i år.

- Vi håper flere kommuner i Buskerud vil delta i utviklingsarbeidet, og kunne benytte seg av tilbud som utvikles gjennom samarbeidsarenaen.

Turid Wickstrand Iversen (H), medlem av hovedutvalget

I perioden 2013 - 2016 fikk Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse 500 000 kroner i årlig støtte fra Buskerud fylkeskommune.


Publisert 7. juni 2018, oppdatert 7. juni 2018.