Viken fylkeskommune søker prosjektleder

Hovedprosjektlederen skal i samarbeid med fylkesrådmennene og den fremtidige ledergruppen lede det administrative arbeidet med å etablere landets største fylke. Søknadsfristen er 8. februar.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune er nå i gang. Det søkes nå etter en dyktig hovedprosjektleder som skal lede denne prosessen frem til Viken fylkeskommune er etablert. 

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner styres i dag etter formannskapsmodellen. Disse skal bli Viken fylkeskommune, som skal styres etter en parlamentarisk modell. Viken fylkeskommune skal være i funksjon fra 1.1.2020.

Hovedprosjektlederen skal i samarbeid med fylkesrådmennene og den fremtidige ledergruppen lede det administrative arbeidet i denne prosessen. Herunder være tilrettelegger for arbeidet i fellesnemnda, arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg, og gi godt begrunnede anbefalinger/saksframlegg til de besluttende organer. Hovedprosjektlederen må kunne sikre et godt samspill mellom politikk, administrasjon, fag og tillitsvalgte, samt ivareta politiske signaler og føringer. 

Prosjektkontoret skal bidra til at Viken fylkeskommune blir bærekraftig og fremtidsrettet. Hovedprosjektlederen må ha evne til å prioritere og fokusere på de oppgavene som politisk og administrativt anses som viktigst. Prosjektlederen får også ansvar for å være pådriver i utvikling av en felles Viken-kultur. Stillingen rapporterer til fellesnemnda. 

Mer informasjon om stillingen.


Publisert 1. februar 2018, oppdatert 1. februar 2018.