Viken skal få fylkesvåpen - inviterer til publikumskonkurranse

Arbeidet med å få nytt fylkesvåpen til Viken fylkeskommune er i gang. Nå kan innbyggerne sende inn sine forslag.

– Dette er en unik mulighet for innbyggerne til å skape noe helt nytt og samtidig historisk. Fylkesvåpenet til Viken skal være med oss i generasjoner, sier Andreas Lervik, som er medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Han leder også arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Fristen i november

I tillegg til den store publikumskonkurransen går det ut egne invitasjoner til de videregående skolene og høgskolene/universitetene i de tre «Viken-fylkene» Akershus, Buskerud og Østfold.

Lervik tror derfor han får se mange gode forslag til nytt fylkesvåpen i løpet av de neste ukene.

Fristen for å sende inn forslag er 22. november 2018.

Deretter skal forslagene i tur og orden vurderes av administrasjonen i de tre fylkene, arbeidsgruppa P1, fellesnemnda for Viken fylkeskommune og de tre fylkestingene.

Endelig valg av fylkesvåpen vil skje i mai 2019.

Her finner du mer informasjon om konkurransen

– Viktig symbol og identitetsbygger

Fylkesvåpenet er et viktig symbol og en identitetsbygger både for ansatte og innbyggere. Det skal synliggjøres på alt fra digitale flater, saksframlegg og brevark, til skilting på bygging og symbol på fylkesordførerkjedet. Fylkesvåpenet skal ikke være en sammensmelting av de tre eksisterende fylkeskommunenes Akershus, Buskerud og Østfold.

– Dette er Viken fylkeskommune sitt våpen, understreker Lervik.

Kontaktpersoner:  
Medlemmer i arbeidsgruppa P1:
Andreas Lervik - 934 34 698
Lise Lund – 957 09 816
Torunn Skottevik – 950 32 813                                 


Publisert 29. oktober 2018, oppdatert 29. oktober 2018.