Vikersund Hoppsenter får 1,5 millioner i driftsstøtte fra fylkeskommunen

- Vi gir Vikersund et årlig tilskudd for å sikre forutsigbarhet i driften av anlegget, sier Anne Sandum (Ap) og Trond Johansen (KrF).

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune å gi Flying Team Vikersund en engangsstøtte på 500 000 kroner øremerket forberedelser til VM 2022.

Vikersund ble nylig tildelt mesterskapet i forbindelse med FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas i midten av mai.

I tillegg vedtok fylkespolitikerne enstemmig å gi Vikersund Hoppsenter et fast årlig driftstilskudd på 1,5 millioner kroner fra 2019.

- Vikersund som nasjonalarena står i en helt egen særstilling i Buskerud, sier Anne Sandum (Ap) og Trond Johansen (KrF).

- Vi håper den årlige driftsstøtten fra fylkeskommunen kan skape gode rammebetingelser for utøvere og frivillige, og sikre kontinuitet i driften av anlegget, sier de to fylkespolitikerne.

Samlet vil en årlig driftsstøtte fra kommune og fylkeskommune, forutsatt et likelydende vedtak i Modum kommune, tilsvare et beløp på 3 millioner kroner fast hvert år fra 2019.

Buskerud fylkeskommune og Modum kommune og har gitt direkte og indirekte støtte til Stiftelsen Vikersund Hoppsenter (SVH) og Flying Team Vikersund A/S (FTV) i forbindelse med alle skiflygingsarrangementer.

Størrelsen på støtten har variert fra år til år. Det har i flere sammenhenger vært vurdert fra kommune og fylkeskommune å etablere en fast støtteordning for å sikre STV og FTV er driftsfundament som sikrer drift og utvikling.

Oversikt over de siste bevilgningene fra Buskerud fylkeskommune:Vikersund støtte historie

Skiflygningsbakken i Vikersund har status som nasjonalanlegg. Det er Stiftelsen Vikersund Hoppsenter som eier hoppanlegget.

Eierskapet er organisert som en stiftelse bestående av Vikersund IFModum kommune og Buskerud fylkeskommune.

Politikerne i fylkesutvalget har tidligere bevilget penger til arbeidet med VM-søknaden.

Det var i 1977 at det for første gang ble arrangert VM i skiflyging i Vikersundbakken. Deretter er det blitt arrangert VM i 1990, 2000 og sist i 2012.


Publisert 14. juni 2018, oppdatert 14. juni 2018.