- Den største kommunegaven i Buskerud noensinne

5 milliarder kroner: Fra 1. januar 2020 overtar kommunene i Buskerud eierskapet i Vardar AS fra Buskerud fylkeskommune.

Mandag 9. desember var det ekstraordinær generalforsamling i Vardar AS i fylkeshuset i Drammen.

Der vedtok man nye vedtekter for selskapet og valgkomite, gjeldene fra 1. januar 2020.

Nye vedtekter er tilpasset nytt eierskap ved kommunene i Buskerud.

Den største reelle endringen er ny paragraf § 8: «Selskapets aksjer kan bare eies av norske kommuner, norske fylkeskommuner, den norske stat eller foretak eiet og kontrollert 100 % av disse.»

Fra 1. januar 2020 overtar som tidligere kjent kommunene i Buskerud eierskapet i Vardar AS fra Buskerud fylkeskommune.

- Dagens ekstraordinære generalforsamling markerer fylkeskommunens siste formelle behandling av aksjonæroverdragelsen til kommunene, som har sitt utspring i aksjonæravtalen fra 2005. Dette er den største kommunegaven i Buskerud noensinne, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud fylkeskommune.

Basert på siste verdianslag er gavens reelle verdi i størrelsesorden 5 milliarder kroner.

- Intensjonen med gaven er at de verdier befolkningen i Buskerud har bygget opp gjennom historisk kjøp av kraft, skal komme innbyggerne til gode, fortsetter Ryberg.

- Jeg er sikker på at kommunene vil ta godt vare på de enorme verdiene som ligger i Vardar og Glitre Energi.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

Vardar eier 50 prosent av Glitre Energi.

Under mandagens møte ble det også valgt ny valgkomitee for selskapet:

  • Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg
  • Ordfører i Kongsberg kommune, Kari Anne Sand
  • Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi
  • Varaordfører i Ringerike kommune, Dag Erik Henaug
  • Ordfører i Gol kommune, Heidi Granli

Publisert 9. desember 2019, oppdatert 9. desember 2019.