- Dere har levert et dokument som står til karakteren 6

- Det blir stas å henge opp skiltet som viser at Krødsherad er godkjent som trafikksikker kommune, sier Guro Dæhlen.

Torsdag fikk Krødsherad kommune overrakt diplom, blomster og en sjekk på 50 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune som synlig bevis på at de nå kan kalle seg Trafikksikker kommune.

- Det er jo veldig stas å få en slik godkjenning, sier Guro Dæhlen som har jobbet med trafikksikkerhetsplanen i kommunen.

Det er Trygg Trafikk som i samarbeid med fylkeskommunene har utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune.

- Jeg har i flere sammenhenger vist til den kommunale trafikksikkerhetsplanen deres, den er forbilledlig. Denne planen legger et solid grunnlag for kommunens videre trafikksikkerhetsarbeid, sier Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

- Trafikksikkerhetsarbeid er noe vi i kommunen gjør sammen, så det er veldig givende å få en slik godkjenning for dette arbeidet, fortsetter hun.

- Å få en slik godkjenning betyr at vi har dokumentene våre på stell.

Guro Dæhlen

Kommunen fikk flere godkjenningsskilt som nå skal henges opp på skoler og barnehager i bygda.

- Våre ansatte har gjort en kjempejobb, og tilbakemeldingen vi fikk her i dag er jo veldig, veldig hyggelig, sier ordfører Gustav Kalager.

Krødsherad kommune
Oppe til eksamen! Trygg Trafikk spurte de ulike etatene om hva de konkret hadde gjort når det gjaldt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Krødsherad er den åttende kommunen i Buskerud som får denne godkjenningen, og nummer 108 på landsbasis.

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner

Disse kommunene er godkjent:

  • Ål kommune ble godkjent i 2015
  • Rollag kommune ble godkjent i oktober 2016
  • Kongsberg kommune ble godkjent mars 2017
  • Hemsedal kommune ble godkjent mars 2017
  • Nore og Uvdal kommune ble godkjent februar 2018
  • Lier kommune ble godkjent oktober 2018
  • Gol kommune godkjent august 2019

Buskerud fylkeskommune prioriterer arbeidet med å sertifisere flere Trafikksikker kommuner i Buskerud i perioden 2018 - 2021.

- Gratulerer til Krødsherad kommune! Vi er opptatt å jobbe sammen for bedre trafikksikkerhet i fylket vårt, og Krødsherad viser at de har jobbet godt, sier leder av Fylkest trafikksikkerhetsutvalg, Olav Skinnes (Senterpartiet) som møtte opp med blomster og sjekk.

- Krødsherad kommune har gjort en virkelig god jobb med å sikre at alle etater har gode planer og rutinebeskrivelser for trafikksikkerhet, sier Jordheim i Trygg Trafikk.

- Det er nå arbeidet begynner! Vi har jo noen utfordringer - kommunen vår er fire mil lang, det er kanskje enklere i tettbygde strøk enn her, men utfordringer er til for å løses, avslutter ordfører Gustav Kalager.


Publisert 20. september 2019, oppdatert 20. september 2019.